TNN online นายกฯ สะเทือนใจ แรงงานไทยถูกใช้เงินล่อ ทำงานต่อ แม้ต้องเสี่ยงชีวิตท่ามกลางสงคราม

TNN ONLINE

สังคม

นายกฯ สะเทือนใจ แรงงานไทยถูกใช้เงินล่อ ทำงานต่อ แม้ต้องเสี่ยงชีวิตท่ามกลางสงคราม

นายกฯ สะเทือนใจ แรงงานไทยถูกใช้เงินล่อ ทำงานต่อ แม้ต้องเสี่ยงชีวิตท่ามกลางสงคราม

นายกฯ สะเทือนใจ แรงงานไทยถูกใช้เงินล่อ ทำงานต่อแม้ต้องเสี่ยงชีวิตท่ามกลางสงคราม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแรงงานคนไทยจากอิสราเอลว่า จากรายงานพบว่ายังมีแรงงานคนไทยอีก 2-3 หมื่นคนที่ยังต้องเสี่ยงชีวิต ดังนั้น จึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าช่วยดูแลแรงงานเกษตรที่กลับมาจากอิสราเอลให้ผลตอบแทนดีขึ้น พร้อมทั้งสั่งการให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงให้ช่วยดูแลคนไทยที่กลับจากอิสราเอลด้วย


ส่วนประเด็นที่แรงงานไทยในอิสราเอลต้องเสี่ยงชีวิตเมื่อนายจ้างใช้เงินมาล่อใจให้ยอมเสียงชีวิตอยู่ทำงานต่อ นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่าทำให้สะเทือนใจอย่างมาก ในเรื่องนี้ก็ตระหนักดีว่าเงินมีความสำคัญกับเขาขนาดไหน พร้อมกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวให้ญาติแรงงานไทยในอิสราเอลช่วยโน้มน้าวให้กลับมา เพราะไม่คุ้มที่จะเสี่ยงชีวิตอยู่


"นโยบายการเงินการคลังที่ดี ไม่ใช่แค่รักษาวินัยการเงินการคลังเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด คือต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี เพื่อให้ไม่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด" นายกรัฐมนตรี กล่าว


สำหรับแรงงานไทยที่ตกเป็นตัวประกันและเสียชีวิตนั้น ขณะนี้ยังมีจำนวนเท่าเดิม และยังสามารถนำคนไทยกลับมาได้วันละ 600-800 คน แต่ก็ไม่มีแรงงานไทยที่แสดงเจตจำนงจะกลับมาเพิ่มขึ้น


นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ยังไม่ได้รับรายงานว่ากลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกัน 50 คน แต่ในช่วงบ่ายจะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และพยายามพูดคุยทุกช่องทาง หวังว่าจะมีคนไทย 19 ชีวิตอยู่ในจำนวนนี้ด้วย แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของผู้ที่ตกเป็นตัวประกัน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง