TNN online แนะเลี่ยงเส้นทาง 24 ตุลาคม 2566 ปิดจราจรรอบวัดแขก สีลม "งานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ"

TNN ONLINE

สังคม

แนะเลี่ยงเส้นทาง 24 ตุลาคม 2566 ปิดจราจรรอบวัดแขก สีลม "งานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ"

แนะเลี่ยงเส้นทาง 24 ตุลาคม 2566 ปิดจราจรรอบวัดแขก สีลม งานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ

24 ตุลาคม 2566 เลี่ยงเส้นทางปิดจราจรรอบวัดแขก สีลม "งานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ" ประจำปี 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

24 ตุลาคม 2566 เลี่ยงเส้นทางปิดจราจรรอบวัดแขก สีลม "งานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ" ประจำปี 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


สำนักงานเขตบางรัก ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางงานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ ประจำปี 2566 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


เส้นทางที่ปิดการจราจร


1. ถนนสีลม (ขาเข้า) จากแยกสุรศักดิ์ ถึงแยกนรารมย์ 

2. ถนนนราธิวาสฯ (ขาเข้า) จากแยกนรินทร ถึงแยกนรารมย์

3. ถนนสาทรเหนือ จากแยกสาทร-สุรศักดิ์ ถึงแยกนรินทร 

4. ถนนสุรศักดิ์ จากแยกสาทร-สุรศักดิ์ ถึงแยกสุรศักดิ์ (ตัดถนนสีลม) 


เส้นทางที่แนะนำให้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยง


1. กรณีปิดการจราจรถนนสีลม (ขาเข้า)

ช้ายถนนนราธิวาสฯ - ขวาแยกนรินทร - ถนนสาทรใต้ - สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

2. กรณีปิดการจราจรถนนนราธิวาส (ขาเข้า)

2.1 ขวาแยกนรินทรใช้ถนนสาทรเหนือ มุ่งหน้าถนนพระราม 4

2.2 ซ้ายถนนสาทรใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

3. กรณีปิดการจราจรถนนสาทรเหนือ

3.1 ขวาแยกสาทร - ถนนเจริญราษฎร์ - ซ้ายถนนจันทน์ - ซ้ายถนนนราธิวาสฯ (ขาเข้า) - ขวาถนนสาทรเหนือ มุ่งหน้าถนนพระราม 4 

3.2 ซ้ายถนนเลียบด่วนสีลม - ขวาถนนสีสม(ขาออก) - มุ่งหน้าแยกศาสาแดง

4. กรณีปิดการจราจรถนนสุรศักดิ์

ขวาถนนสีลม (ขาเข้า) - ซ้ายถนนเสียบด่วนสีลม - ซ้ายถนนสาทร

กลับรถมุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน


แนะเลี่ยงเส้นทาง 24 ตุลาคม 2566 ปิดจราจรรอบวัดแขก สีลม งานแห่ประเพณีวันวิชัยทัสมิ
ข้อมูลจาก สถานีตำรวจสครบาลยานนาวา / สำนักงานเขตบางรัก

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง