TNN online เตือนประชาชน ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว กทม.-ปริมณฑลเกินมาตรฐานหลายพื้นที่

TNN ONLINE

สังคม

เตือนประชาชน ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว กทม.-ปริมณฑลเกินมาตรฐานหลายพื้นที่

เตือนประชาชน ฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว กทม.-ปริมณฑลเกินมาตรฐานหลายพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน ค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว กทม.-ปริมณฑลเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ รายงาน ค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมาแล้ว กทม.-ปริมณฑลเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันนี้ (18 ตุลาคม 2566) ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 24.3 – 49.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในระดับดี (สีเขียว) ถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) 


ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็น 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เดิม 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยให้เข้มขึ้น ทำให้ระบบการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถแจ้งเตือนได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง และปฏิบัติตนตามคำแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน Air4Thai


ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนและจะเข้าฤดูหนาว มีแนวโน้มความกดอากาศที่สูงขึ้น อากาศไม่ถ่ายเท จะทำให้จะมีฝุ่นละอองสะสม และจากการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 โดย กรมควบคุมมลพิษ พบว่าสถานการณ์ที่ฝุ่นละอองอยู่ในระดับสีส้มจะคงอยู่อีก 1-2 วัน จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
ภาพจาก TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง