TNN online ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมถวายสักการะ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด

TNN ONLINE

สังคม

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมถวายสักการะ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมถวายสักการะ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมถวายสักการะในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566

(16 ต.ค.66) เวลา 14.00 น. : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมถวายสักการะในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นองค์ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกทม.2


ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมถวายสักการะ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด


ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมถวายสักการะ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด


ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมถวายสักการะ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด


ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมถวายสักการะ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด


ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมถวายสักการะ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด


ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมถวายสักการะ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด

ข่าวแนะนำ