TNN online ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม” ชัชชาติ ชมการแยกขยะตามนโยบาย กทม.

TNN ONLINE

สังคม

ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม” ชัชชาติ ชมการแยกขยะตามนโยบาย กทม.

ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม” ชัชชาติ ชมการแยกขยะตามนโยบาย กทม.

ดร.พรต ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ​ให้การต้อนรับ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารต้นแบบใน โครงการซีคอนบางแค “ไม่เทรวม” คัดแยกเศษอาหารรวมถึงขยะรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง ตอบรับนโยบายของกรุงเทพมหานคร

ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม” ชัชชาติ ชมการแยกขยะตามนโยบาย กทม.

ดร.พรต ซอโสตถิกุล รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค 

ให้การต้อนรับ  คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารต้นแบบใน โครงการซีคอนบางแค “ไม่เทรวม” คัดแยกเศษอาหารรวมถึงขยะรีไซเคิลตั้งแต่ต้นทาง ตอบรับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างต้นแบบการแยกขยะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566  ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม” ชัชชาติ ชมการแยกขยะตามนโยบาย กทม.

โครงการซีคอนบางแค “ไม่เทรวม” ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมจัดอบรมให้ความรู้ในการแยกขยะอย่างถูกวิธี ได้รับความสนใจตอบรับจากผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์สรรพสินค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 43 ร้าน คิดเป็น 96% ของร้านอาหารทั้งหมด มีเศษอาหารที่คัดแยกปริมาณเฉลี่ยรวม วันละ 960 ลิตร หรือ 8 ถังต่อวัน  และได้ส่งต่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรใช้เป็นอาหารปลา 

ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม” ชัชชาติ ชมการแยกขยะตามนโยบาย กทม.

นอกจากนี้ยังแยกขยะรีไซเคิล จำพวกกระดาษลัง ขวดแก้ว ขวดพลาสติก สามารถคัดแยกได้เฉลี่ยวันละ 1,000 กิโลกรัม โดยปริมาณจากการแยกขยะนี้ช่วยส่งผลให้ศูนย์ฯ สามารถลดปริมาณขยะลงได้ถึง  20%  จากปริมาณขยะทั้งหมด  


ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนฯ ถือเป็นศูนย์สรรพสินค้าต้นแบบแห่งแรกที่นำร่องให้กับภาคเอกชน 

ตอบรับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการสร้างต้นแบบการแยกขยะ รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการแยกขยะอย่างถูกวิธี แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ทั้งการเก็บรวบรวม ขนส่งและการกำจัด เป็นมูลค่ามหาศาล 

ซีคอน บางแค “ไม่เทรวม” ชัชชาติ ชมการแยกขยะตามนโยบาย กทม.
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง