TNN online เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

TNN ONLINE

สังคม

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

สยามพารากอน ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยปฐมพยาบาลเติมพลังใจให้บริการประเมินสุขภาพจิต ตลอดจนให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้เช่า พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ จากเหตุการณ์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

สยามพารากอน ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยปฐมพยาบาลเติมพลังใจให้บริการประเมินสุขภาพจิต ตลอดจนให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้เช่า พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ จากเหตุการณ์ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา 

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 ที่ บริเวณ Tourist Service Center ชั้น G สยามพารากอน โดยวันนี้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนทยอยเดินทางเข้ามารับการปรึกษา(เมื่อวันที่ 5 ต.ค.66)

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

เยียวยาจิตใจ กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์ปรึกษาสภาพจิตใจที่สยามพารากอน

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์

ข่าวแนะนำ