TNN online ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

TNN ONLINE

สังคม

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เรียกประชุมและตรวจความพร้อมข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ที่เริ่มเดินทางเข้ามาในจำนวนที่มากขึ้น ที่ ชั้น 4 อาคารสนามบินสุวรรณภูมิ

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

พล...ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตรได้เรียกประชุมและตรวจความพร้อมข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ที่เริ่มเดินทางเข้ามาในจำนวนที่มากขึ้น ที่ ชั้น 4 อาคารสนามบินสุวรรณภูมิ 

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

โดยเป็นตามนโยบายรัฐบาลในด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว “ฟรีวีซ่า” สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งครอบคลุมช่วงหยุดยาวสำคัญของตลาดจีน 2 ช่วง ได้แก่ วันชาติจีน (1 ..) กับเทศกาลตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมาตรการเพื่อมากระตุ้นการเดินทางในช่วงวันชาติจีน ยาวไปจนถึงช่วงตรุษจีน

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

นอกจากนี้ยังเตรียมรับการเดินทางเข้ามาตามด่านตรวจต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะด่านตรวจของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งขณะนี้มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมหากมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในเวลาเร่งด่วนจำนวนมากๆ ทั้งนักท่องเที่ยวจากฟรีวีซ่าชาวจีนและนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ที่เดินทางเข้ามาพร้อมกัน 

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำช่องตรวจทั้ง 119 ช่อง แม้ว่าจะมีความคับคั่งแออัดตามช่องตรวจดังกล่าวแต่เชื่อว่าจะสามารถระบายคนออกจากด่านได้ในเวลาไม่นาน นอกจากนี้ ยังเตรียมหารือกับการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเพิ่มช่องตรวจให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น(เมื่อวันที่ 18 ..66) 

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

ตม.เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาล

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง