TNN online "สอบ ก.พ.2566" ประกาศผลรอบ Paper & Pencil เช็กผลสอบได้ที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

"สอบ ก.พ.2566" ประกาศผลรอบ Paper & Pencil เช็กผลสอบได้ที่นี่!

สอบ ก.พ.2566 ประกาศผลรอบ Paper & Pencil เช็กผลสอบได้ที่นี่!

สอบ ก.พ.2566 ประกาศผลสอบรอบ Paper & Pencil แล้ว เช็กรายชื่อผู้สอบผ่านและกำหนดการต่างๆได้ที่นี่

สอบ ก.พ.2566 ประกาศผลสอบรอบ Paper & Pencil แล้ว เช็กรายชื่อผู้สอบผ่านและกำหนดการต่างๆได้ที่นี่


ภายหลังจาก สำนักงานก.พ. ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) โดยได้ปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) ที่ผ่านมาแล้วนั้น


ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบ Paper & Pencil


สอบ ก.พ.2566 ประกาศผลรอบ Paper & Pencil เช็กผลสอบได้ที่นี่!


ประกาศผล สอบก.พ. 2566 รอบ Paper & Pencil 


-ดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้แล้ววันนี้ที่ https://job3.ocsc.go.th


-สามารถดูคะแนนสอบได้ในวันที่ 18 ก.ย. 66


-สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน สำหรับรอบ Paper & Pencil ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th https://job.ocsc.go.th และ Mobile App "JOB OCSC" หัวข้อ "พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป"ผู้สมัครสอบ Paper & Pencil สามารถค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านได้ ดังนี้

1.เลือกเมนูค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน
2.พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
3.กรอกตัวเลขที่แสดง
4.กดปุ่มค้นหา คลิก รับทราบสอบ ก.พ.2566 ประกาศผลรอบ Paper & Pencil เช็กผลสอบได้ที่นี่!
ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่


ศูนย์สอบ 02 พระนครศรีอยุธยา


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่ 

ศูนย์สอบ 03 ราชบุรี


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่ 
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่


 ศูนย์สอบ 04 ชลบุรี


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่ 


ศูนย์สอบ 05 เชียงใหม่


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่ 


ศูนย์สอบ 06 พิษณุโลก


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่


ศูนย์สอบ 07 นครราชสีมา


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่


ศูนย์สอบ 08 อุบลราชธานี


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่ 


ศูนย์สอบ 09 ขอนแก่น


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

 

ศูนย์สอบ 10 สุราษฎร์ธานี


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่


ศูนย์สอบ 11 สงขลา


-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) คลิกที่นี่
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (เช้า) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาตรี (บ่าย) คลิกที่นี่
-ระดับปริญญาโท คลิกที่นี่
ที่มา สำนักงาน ก.พ.

ภาพจาก TNN Online / AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง