TNN online จองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์! ดูขั้นตอนได้ที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

จองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์! ดูขั้นตอนได้ที่นี่

จองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์! ดูขั้นตอนได้ที่นี่

จองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ สะดวก ประหยัดเวลา ที่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ เช็กขั้นตอนนี้

จองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์ สะดวก ประหยัดเวลา ที่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ เช็กขั้นตอนนี้


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปัจจุบันส่วนราชการหลายหน่วยงาน ได้ปรับเปลี่ยนพัฒนาการให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการมากยิ่ง ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน ทั้งความสะดวกการ และเข้าถึงการบริการภาครัฐได้ง่ายยิ่งขึ้น


นางสาวรัชดา กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นอีกหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ตอบสนองนโยบายดิจิทัลของรัฐบาล ได้อำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว โดยได้พัฒนาระบบการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/ พร้อมเปิดระบบให้มีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ก่อนจองหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองทะเบียนรถ 


ทั้งนี้ ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 17 ส.ค. 2566 มียอดการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID สำเร็จ ทั้งหมด 37,531 หมายเลข เป็นบุคคลทั่วไป จำนวน 34,608 ราย และนิติบุคลหรือชาวต่างชาติ จำนวน 2,923 ราย


ขั้นตอนจองหมายเลขทะเบียนรถ


สำหรับผู้ที่สนใจจองหมายเลขทะเบียนรถ สามารถดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง โดยการถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนและภาพใบหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง หากเป็นนิติบุคคลหรือชาวต่างชาติ สามารถให้ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้แทนชาวต่างชาติลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ได้เช่นกัน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เข้าเว็บไซต์ https://reserve.dlt.go.th/reserve/   


โดยเลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน” ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน ให้ทำการยืนยันตัวตนโดยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID  หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว สามารถจองทะเบียนรถได้ตามปกติ โดยรถ 1 คัน สามารถจองได้ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้น
ภาพจาก AFP / กรมขนส่ง / TNN Online

ข่าวแนะนำ