TNN online จราจรวันนี้ 30 ก.ค. 66 แนะเลี่ยง 2 เส้นทางชุมนุมในกทม. เช็กเลยมีจุดไหนบ้าง?

TNN ONLINE

สังคม

จราจรวันนี้ 30 ก.ค. 66 แนะเลี่ยง 2 เส้นทางชุมนุมในกทม. เช็กเลยมีจุดไหนบ้าง?

จราจรวันนี้ 30 ก.ค. 66 แนะเลี่ยง 2 เส้นทางชุมนุมในกทม. เช็กเลยมีจุดไหนบ้าง?

จราจรวันนี้ 30 ก.ค. 66 บช.น.แนะเลี่ยง 2 เส้นทางชุมนุมในกทม.พร้อมวางแผนการเดินทาง เช็กเลยมีจุดไหนบ้าง

วันนี้ ( 30 ก.ค. 66 )พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ในฐานะโฆษก บช.น. แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบกรณีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆทั่วพื้นที่ กทม. ประจำวันที่ 30 ก.ค. 66 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในภาพรวม บช.น.จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร เพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทาง และขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางอาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังนี้


จุดชุมนุมและเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมฯ


- กลุ่มสภาประชาชนห่งชาติ สภาประชาชนแห่งโลก เวลา 06.00 น. และกลุ่มผู้ชุมนุมชาวยูเครนในไทย เวลา 10.00 น. ชุมนุมฯ บริเวณสถานทูตรัสเซีย กระทบทางเท้าหน้าสถานทูตรัสเซีย ถ.ทรัพย์

- กลุ่ม People ศิลปินเพลงเพื่อราษฎร เวลา 15.00 น. ชุมนุมบริเวณเกาะพญาไท


บช.น. จึงขอแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนเดินทาง และขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง ทั้งนี้ บช.น. ได้จัดเตรียมกำลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่ประชาชนผู้ใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด


จราจรวันนี้ 30 ก.ค. 66 แนะเลี่ยง 2 เส้นทางชุมนุมในกทม. เช็กเลยมีจุดไหนบ้าง?ข้อมูลจาก : กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ภาพจาก : กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง