TNN online วันนี้วันอะไร ทุกวันที่ 27 กรกฎาคม ของทุกปี ตรงกับ "วันฝึกงานแห่งชาติ"

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร ทุกวันที่ 27 กรกฎาคม ของทุกปี ตรงกับ "วันฝึกงานแห่งชาติ"

วันนี้วันอะไร ทุกวันที่ 27 กรกฎาคม ของทุกปี ตรงกับ วันฝึกงานแห่งชาติ

ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกงาน และขอบคุณผู้ฝึกงานที่ทำงานหนัก แม้จะไม่ได้ค่าตอบแทนก็ตาม

วันนี้วันอะไร ทุกวันที่ 27 กรกฎาคม ของทุกปี ตรงกับ วันฝึกงานแห่งชาติ

มาร่วมเฉลิมฉลองให้กับสุดยอดประสบการณ์ที่คุณอาจจะหาที่ไหนไม่ได้อีกจากการฝึกงาน เพราะวันนี้หรือวันที่ 27 กรกฎาคมของทุกปี ตรงกับ “วันฝึกงานแห่งชาติ”

การฝึกงาน ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่สามารถเตรียมความพร้อม และให้คุณได้ลองสัมผัสเกี่ยวกับชีวิตการทำงานก่อนพบเจอกับสถานการณ์จริง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับโอกาสเหล่านี้

และนอกจากที่วันนี้จะมีขึ้นเพื่อให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกงานแล้ว ยังมีจุดประสงค์ให้เราระลึกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ที่มาฝึกงาน เพราะพวกเขาหลายๆคน ใช้ความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้ และพยายามทำงานให้สำเร็จ แม้หลายๆครั้งจะไม่ได้ค่าจ้างที่คุ้มค่าแก่การทำงานก็ตาม


ที่มาข้อมูล : www.daysoftheyear.com

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง