TNN online "สมรสเท่าเทียม" เพื่อไทย ย้ำ! จุดยืนหนุน LGBTQ+ ไทย

TNN ONLINE

สังคม

"สมรสเท่าเทียม" เพื่อไทย ย้ำ! จุดยืนหนุน LGBTQ+ ไทย

สมรสเท่าเทียม เพื่อไทย ย้ำ! จุดยืนหนุน LGBTQ+ ไทย

"สมรสเท่าเทียม" เพื่อไทย ย้ำ! จุดยืนหนุน LGBTQ+ ไทย

พรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุจุดยืนของพรรคเพื่อไทย เพื่อ LGBTQ+ ไทย ว่า  


พรรคเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนและร่วมเป็นแรงส่งในการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศ ด้วยหลักของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เรายึดถือแนวทางนี้  สอดคล้องกับการผลักดันความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ที่พรรคเพื่อไทยได้รับมอบการส่งต่อเจตนารมณ์นี้มาจากพรรคไทยรักไทย ตั้งแต่ปี 2544  รัฐบาลที่นำโดย ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการเสนอแนวคิดให้คนรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมาย แต่ต้องยุติลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเกิดกระแสต่อต้านรุนแรง


ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความพยายามให้มีกฎหมายรับรองคู่รัก          เพศเดียวกันอีกครั้ง ตามข้อเสนอของประชาชน นำไปสู่รูปแบบของ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต (Civil Partnership Bill)   ใน พ.ศ.2556 ตามบริบทสากลขณะนั้น และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  มีการยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม เพื่อให้ผ่านการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎร  แต่ไม่สำเร็จ


พรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  เพื่อคุ้มครอง      สวัสดิภาพคนทำงานที่หลากหลาย รวมทั้งก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ หอสมุด หอศิลป์ เป็นพื้นที่แห่งการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศ เราเชื่อว่าเสรีภาพและความหลากหลาย  คือพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศได้อีกด้วย


เราจะไม่ลดละความพยายามผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ผ่านให้สำเร็จได้  เราเชื่อมั่นว่า ทุกความรักย่อมต้องได้รับการยอมรับ ทุกเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี  มีศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคน ต้องมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน


สมรสเท่าเทียม เพื่อไทย ย้ำ! จุดยืนหนุน LGBTQ+ ไทย


สมรสเท่าเทียม เพื่อไทย ย้ำ! จุดยืนหนุน LGBTQ+ ไทย


สมรสเท่าเทียม เพื่อไทย ย้ำ! จุดยืนหนุน LGBTQ+ ไทย


สมรสเท่าเทียม เพื่อไทย ย้ำ! จุดยืนหนุน LGBTQ+ ไทย
พรรคเพื่อไทย

3  มิถุนายน 2566

#PrideMonth

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง