TNN online เตือนระวังมิจฉาชีพเสนอช่วยเรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เจอแบบนี้อย่าหลงเชื่อ!

TNN ONLINE

สังคม

เตือนระวังมิจฉาชีพเสนอช่วยเรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เจอแบบนี้อย่าหลงเชื่อ!

เตือนระวังมิจฉาชีพเสนอช่วยเรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจอแบบนี้อย่าหลงเชื่อ!

กระทรวงการคลังเตือนระวังมิจฉาชีพเสนอช่วยเรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เจอแบบนี้อย่าหลงเชื่อ อาจสูญเสียเงินทองหรือข้อมูลสำคัญ

กระทรวงการคลังเตือนระวังมิจฉาชีพเสนอช่วยเรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เจอแบบนี้อย่าหลงเชื่อ อาจสูญเสียเงินทองหรือข้อมูลสำคัญ

ขณะนี้กระทรวงการคลังตรวจสอบพบมิจฉาชีพจำนวนมากหลอกลวงประชาชน โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหลากหลายตำแหน่งและหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะการแอบอ้างเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง อาทิ นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผ่านทาง Application “LINE” 

หลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 และแนะนำให้ทำธุรกรรมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง หรือถูกหลอกถามข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้

กระทรวงการคลัง ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ LINE หรือ ติดต่อไปพูดคุย ให้ความช่วยเหลือ หรือแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชนรับทราบ หรือ แนะนำให้มีการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ แต่อย่างใด จึงขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อดำเนินการธุรกรรมใด ๆ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ตามคำหลอกลวงของมิจฉาชีพ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน ความเสียหายที่เกิดขึ้น และจะเร่งดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด สำหรับประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของท่าน หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง ได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง