TNN ยืนยันตัวตน"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"สำเร็จ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟ-ค่าน้ำ 15 มี.ค.นี้

TNN

สังคม

ยืนยันตัวตน"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"สำเร็จ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟ-ค่าน้ำ 15 มี.ค.นี้

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟ-ค่าน้ำ 15 มี.ค.นี้

คลัง เผยปชช.ยืนยันสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ทะลุ 3.4 ล้านราย เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายนนี้ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า-ค่าประปา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

คลัง เผยปชช.ยืนยันสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ทะลุ 3.4 ล้านราย เริ่มใช้สิทธิ 1 เมษายนนี้ ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า-ค่าประปา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

(โครงการฯ) ปี 2565 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,583,633 ราย สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 763,449 ราย 


ทั้งนี้ประชาชนที่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 1 – 26 มีนาคม 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 แต่หากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มีนาคม 2566 จะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น


สำหรับสวัสดิการในบัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายนนี้ ในส่วนค่าไฟฟ้า  จะอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด 


ส่วนค่าน้ำประปา อุดหนุนจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตร ที่ได้รับสิทธิ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีบัตร ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด  


ทั้งนี้ผู้ ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ แล้วสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรฯ รับบริการอยู่ ซึ่งหากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับสำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. รือลงทะเบียนกับ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” 


สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว จะได้รับสิทธิใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง
ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ