TNN รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

TNN

สังคม

รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองต่างเดินทางมาเข้าเรียนในช่วงเช้า หลังจากเมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมาทาง“โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง” ได้ออกมาแจ้งเกี่ยวกับระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน ผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยเน้นไปที่การไว้ทรงผม ชาย-หญิง และตามเพศวิถี สั้นหรือยาวก็ได้

รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองต่างเดินทางมาเข้าเรียนในช่วงเช้า หลังจากเมื่อวันที่ 20 .ที่ผ่านมาทางโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง” ได้ออกมาแจ้งเกี่ยวกับระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน ผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยเน้นไปที่การไว้ทรงผม ชาย-หญิง และตามเพศวิถี สั้นหรือยาวก็ได้ ซึ่งวันนี้ก็จะเห็นทรงผมหลากหลายสไตล์ที่นักเรียนแต่ละคนไว้มาแต่ต้องอยู่ในระเบียบที่แจ้งไว้

รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

โดยทางโรงเรียนได้ระบุว่า “ระเบียบทรงผมนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง .. 2566”

ข้อ 1 นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม โดยสามารถไว้ทรงผมตามเพศวิถี ดังนี้

(1) นักเรียนชาย และเพศวิถีชาย จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ด้านหน้า และกลางศีรษะ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย

(2) นักเรียนหญิง และเพศวิถีหญิง จะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสม และรวบผม ติดโบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองให้เรียบร้อย

รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

ข้อ 2 นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้

(1) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

(2) ไว้หนวดหรือไว้เครา

(3) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ หรือเป็นลวดลาย

รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

โดยทางนักเรียนกลุ่มหนึ่งต่างบอกว่าชอบที่ทางโรงเรียนเปิดกว้างให้ไว้ทรงผมได้อิสระ และในส่วนนักเรียนหญิงถ้าไว้ผมยาวก็เพียงรวบผมและติดโบของโรงเรียนก็พอ(เมื่อวันที่ 22 ..66)

รร.วัดธาตุทอง เปิดกว้าง นร. เลือกไว้ทรงผมได้เองไม่จำกัดสิทธิ์

 ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 24ภาพ

ข่าวแนะนำ