TNN online เปิด 8 ช่องทาง "จ่ายค่าปรับตามใบสั่ง" หากค้างจ่าย ไม่ได้ป้ายภาษี!

TNN ONLINE

สังคม

เปิด 8 ช่องทาง "จ่ายค่าปรับตามใบสั่ง" หากค้างจ่าย ไม่ได้ป้ายภาษี!

เปิด 8 ช่องทาง จ่ายค่าปรับตามใบสั่ง หากค้างจ่าย ไม่ได้ป้ายภาษี!

เปิด 8 ช่องทางจ่าย "ค่าปรับตามใบสั่ง" หากค้างจ่าย ไม่ได้ป้ายภาษี เริ่มบังคับใช้ 1 เม.ย.นี้ เช็กรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

เปิด 8 ช่องทางจ่าย "ค่าปรับตามใบสั่ง" หากค้างจ่าย ไม่ได้ป้ายภาษี เริ่มบังคับใช้ 1 เม.ย.นี้ เช็กรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


หลังจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ออกมาตรการ บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพื่อลดการกระทำผิดกฎหมาย ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้ง 2 หน่วยงาน จึงได้ร่วมกันกำหนดมาตรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก จำนวน 2 มาตรการ ได้แก่ 


มาตรการที่ 1 การตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้กระทำผิดกฎจราจรและถูกตัดคะแนนแล้ว จำนวน 15,456 ราย 


มาตรการที่ 2 คือมาตรการชะลอการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี สำหรับรถที่มีใบสั่งค้างชำระตาม 141/1 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลใบสั่งค้างชำระเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลได้แบบ Real Time ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 


จึงได้กำหนดให้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 


สำหรับมาตรการชะลอเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี จะใช้กับรถยนต์ที่ที่มีใบสั่งจราจรที่ค้างชำระ ซึ่งเพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับตามที่กำหนด โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะส่งข้อมูลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก เมื่อประชาชนไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปี นายทะเบียนจะรับต่อภาษีประจำปี แต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (ป้ายภาษี) โดยจะได้หลักฐานชั่วคราวแทนป้ายภาษี ซึ่งมีอายุ 30 วัน เพื่อให้ผู้นั้นไปชำระค่าปรับที่ค้างชำระให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน แล้วจึงสามารถมารับป้ายภาษีได้ 


แต่หากประชาชนต้องการจะชำระค่าปรับในขณะต่อภาษี กฎหมายกำหนดให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้นายทะเบียนสามารถรับชำระค่าปรับตามใบสั่งพร้อมกับชำระภาษี และรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีได้เลยทันที ผบ.ตร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การขับรถโดยไม่มีป้ายภาษี จะมีโทษตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ มาตรา 11  ซึ่งกำหนดว่ารถยนต์คันที่ต่อภาษีแล้วจะต้องแสดงเครื่องหมายตามที่กรมการขนส่งกำหนดให้ครบถ้วน มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระ และคะแนนความประพฤติได้ จากเว็บไซต์ E-ticket PTM  และ แอปพลิเคชั่นขับดี


ทั้งนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลัง


ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง ได้แนะนำ 8 ช่องทางชำระค่าปรับจราจร ดังนี้


1. ชำระค่าปรับที่ค้างชำระต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5, สำนักงานขนส่งจังหวัด, สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา หรือตัวแทนผู้ให้บริการชำระภาษี ในขณะไปต่อป้ายภาษีประจำปีได้ทันที

2. สถานีตำรวจทุกแห่ง

3. ไปรษณีย์ทุกสาขา

4. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

5. เคาน์เตอร์บริการที่มีสัญลักษณ์ PTM

6. ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย หรือตู้บุญเติม

7. แอปพลิเคชัน “ขับดี” หรือ แอปพลิเคชัน “กรุงไทย NEXT”

8. บัตรเครดิต ผ่านเว็บไซต์ E-Ticket : https://ptm.police.go.th/eTicket

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนนำรถยนต์ที่ไม่มีป้ายภาษี หรือไม่มีการยื่นต่อภาษีรถยนต์ประจำปี มาใช้บนท้องถนน ผู้ขับขี่จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และจะถูกตัดแต้มใบขับขี่ 1 คะแนน เปิด 8 ช่องทาง จ่ายค่าปรับตามใบสั่ง หากค้างจ่าย ไม่ได้ป้ายภาษี! ภาพจาก สตช.

 
ภาพจาก TNN Online / ราชกิจจาฯ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง