TNN online เปิดปฏิทินวันพระ - วันสำคัญ เดือนมีนาคม 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง?

TNN ONLINE

สังคม

เปิดปฏิทินวันพระ - วันสำคัญ เดือนมีนาคม 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง?

เปิดปฏิทินวันพระ - วันสำคัญ เดือนมีนาคม 2566 ตรงกับวันไหนบ้าง?

เปิดปฏิทิน วันพระ ตลอดปี 2566 "เดือนมีนาคม" ตรงกับวันไหน มีวันสำคัญอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่

เปิดปฏิทินวันพระ ตลอดปี 2566 "เดือนมีนาคม" ตรงกับวันไหน มีวันสำคัญอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่


ปี 2566 เรียกว่าเป็นอีกเดือนที่มีวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน นอกจากนี้ยังมีวันพระ วันสำคัญต่างๆ ซึ่งจะตรงกับวันที่เท่าไรบ้าง สายบุญไม่ควรพลาด รวมมาให้แล้วไปดูกันเลย


วันพระ เดือนมกราคม 2566

-วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่

-วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่

-วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่

-วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม


วันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

-วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม

-วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม

-วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม

-วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่


วันพระ เดือนมีนาคม 2566

-วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (วันมาฆบูชา)

-วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่

-วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่

-วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า


วันสำคัญ เดือนมีนาคม 2566

3 มีนาคม 2566 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

5 มีนาคม 2566 วันนักข่าว

6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา

8 มีนาคม 2566 วันสตรีสากล

13 มีนาคม 2566วั นช้างไทย

15 มีนาคม 2566 วันสิทธิผู้บริโภคสากล

18 มีนาคม 2566 วันนอนหลับโลก / วันรีไซเคิลโลก

20 มีนาคม 2566 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ / วันขอแต่งงาน / วันความสุขสากล

21 มีนาคม 2566 วันกวีนิพนธ์สากล / วันป่าไม้โลก / วันดาวน์ซินโดรมโลก

22 มีนาคม 2566 วันอนุรักษ์น้ำโลก

23 มีนาคม 2566 วันอุตุนิยมวิทยาโลก / วันลูกหมาแห่งชาติ

27 มีนาคม 2566 วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

30 มีนาคม 2566 วันไบโพลาร์โลก

31 มีนาคม 2566 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันพระ เดือนเมษายน 2566

-วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า

-วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (วันสงกรานต์)

-วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า

-วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก


วันพระ เดือนพฤษภาคม 2566

-วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก

-วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนหก

-วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนหก

-วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด


วันพระ เดือนมิถุนายน 2566

-วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (วันเฉลิมฯ พระราชินี, วันวิสาขบูชา)

-วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (วันอัฏฐมีบูชา)

-วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด

-วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด


วันพระ เดือนกรกฎาคม 2566

-วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด

-วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด

-วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด

-วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด


วันพระ เดือนสิงหาคม 2566

-วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (วันอาสาฬหบูชา)

-วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด (วันเข้าพรรษา)

-วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด

-วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด

-วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า

-วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า


วันพระ เดือนกันยายน 2566

-วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า

-วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า

-วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ

-วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ


วันพระ เดือนตุลาคม 2566

-วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ

-วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ

-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

-วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (วันออกพรรษา)


วันพระ  เดือนพฤศจิกายน 2566

-วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด

-วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง

-วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (วันลอยกระทง)


วันพระ  เดือนธันวาคม 2566

-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9, วันพ่อ)

-วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง

-วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย

-วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย
แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ