TNN online เคยเห็นยัง? ปลาการ์ตูนลายใหม่ "โกลด์ครอสทันเดอร์"

TNN ONLINE

สังคม

เคยเห็นยัง? ปลาการ์ตูนลายใหม่ "โกลด์ครอสทันเดอร์"

เคยเห็นยัง? ปลาการ์ตูนลายใหม่ โกลด์ครอสทันเดอร์

เคยเห็นยัง? ปลาการ์ตูน "โกลด์ครอสทันเดอร์" ลายแปลกใหม่ล่อใจสายนักเลงปลาตู้

วันนี้(2 ก.พ. 66) กรมประมง พัฒนาสายพันธุ์ปลาการ์ตูน โดยใช้เทคนิคผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ เพาะ "ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์" เล็งกระตุ้นตลาดปลาสวยงามไทย สร้างความหลากหลายด้วยลวดลายแปลกใหม่ล่อใจนักเลงปลาตู้

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า "ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์" (Gold x thunder maroon) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Premnas biaculeatus เป็นปลาที่กรมประมงใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์ปลาสวยงาม ด้วยการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง ปลาการ์ตูนทองโกลด์นักเก็ต กับปลาการ์ตูนแดงทันเดอร์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่พบในธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงพันธุ์จากโรงเพาะฟัก

ทั้งนี้ ลูกพันธุ์ปลาที่ได้ มีลักษณะลวดลายแปลกใหม่แตกต่างไปจากพ่อและแม่พันธุ์ จึงเรียกลักษณะนี้ว่า "โกลด์ครอสทันเดอร์" โดยปลาสายพันธุ์นี้ เป็นปลาที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อกระตุ้นศักยภาพการผลิตปลาสวยงามเท่านั้น กรมประมงไม่มีนโยบายปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด

เคยเห็นยัง? ปลาการ์ตูนลายใหม่ โกลด์ครอสทันเดอร์

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า "ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์" นับเป็นปลาสวยงามอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาจากโรงเพาะฟัก สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาทะเลสวยงามอื่นๆ ในตู้ปลาได้ตามปกติ แต่ไม่ควรเลี้ยงร่วมกับปลาที่เป็นนักล่า และที่สำคัญปลาที่กรมประมงเพาะขยายพันธุ์ได้ ทางนักวิชาการจะปรับพฤติกรรมการกินตั้งแต่ขั้นตอนอนุบาล ให้สามารถกินอาหารเม็ดสำเร็จรูปได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้อาหารสด จึงสะดวกสำหรับผู้เลี้ยงมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายสามารถ เดชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เบื้องต้นได้ศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์ ตั้งแต่ปี 2563 และในปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อศึกษาวิจัยตามหลักพันธุศาสตร์จนประสบความสำเร็จ

สำหรับความท้าทายของการเพาะพันธุ์ปลาสายพันธุ์นี้ คือ จำเป็นต้องศึกษาจนทราบรูปแบบการถ่ายทอดลักษณะโกลด์นักเก็ต และลักษณะแดงทันเดอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งปลาสายพันธุ์แท้ หรืออย่างน้อยต้องทราบลักษณะทางพันธุกรรมของปลาแต่ละตัว หลังจากนั้นจึงนำปลาที่มีลักษณะทั้ง 2 มาผสมกัน เพื่อให้ลักษณะทั้งสองปรากฏอยู่ด้วยกันและถ่ายทอดให้มีการแสดงลักษณะใหม่ออกมา

เคยเห็นยัง? ปลาการ์ตูนลายใหม่ โกลด์ครอสทันเดอร์

ทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่า ลักษณะโกลด์ครอสทันเดอร์ เกิดจากปฏิกิริยาร่วมแบบสะสมของยีนต่างตำแหน่งระหว่างยีนควบคุมลักษณะตัวสีทองจากปลาการ์ตูนทองโกลด์นักเก็ต กับยีนควบคุมลักษณะลายพื้นขาวจากปลาการ์ตูนแดงทันเดอร์ ซึ่งปลานี้ได้เกิดขึ้นจากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ให้เกิดลักษณะแปลกใหม่ ไม่ได้เป็นการดัดแปลงพันธุกรรมแต่อย่างใด สำหรับปลาการ์ตูนโกลด์ครอสทันเดอร์ ลักษณะเด่นจะอยู่ที่ลักษณะรูพรุน และความพลิ้วไหวของลายสีขาวบนพื้นลำตัวสีแดง ซึ่งแตกต่างไปจากปลาการ์ตูนทั่วไปที่เคยมี

ในส่วนของที่มาของชื่อ เกิดจากการรวมชื่อของสายพันธุ์พ่อและแม่ปลา คือ

Gold = gold nugget maroon = ชื่อของปลาการ์ตูนแก้มหนามที่มีลักษณะลายตัวสีทอง

X = cross = การผสมข้าม

Thunder = thunder maroon = ชื่อของปลาการ์ตูนแก้มหนามที่มีลักษณะลายพื้นขาว

นายสามารถ  กล่าวว่า ปลาสายพันธุ์นี้ มีชีววิทยาเหมือนปลาการ์ตูนแก้มหนามทั่วไป คือ ความยาวสูงสุดประมาณ 17 ซม. ปลาเพศผู้เจริญพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ 6 เดือน ในขณะที่เพศเมียเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ 18 เดือน โดยมีลักษณะเป็นปลากะเทย หรือปลาเพศผู้สามารถเปลี่ยนเพศเป็นเพศเมียได้ แต่เพศเมียไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเพศผู้ได้ อายุขัยเฉลี่ยทั่วไปประมาณ 15 ปี

ปัจจุบัน ปลาดังกล่าวเริ่มได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อขอเสนอจำหน่ายกับสำนักงานเงินทุนหมุมเวียนของกรมประมง และมีแผนถ่ายทอดเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงไปยังเกษตรกร เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงและจำหน่ายสู่ตลาดปลาทะเลสวยงามของไทยให้เกิดความหลากหลายต่อไปในอนาคต


ข้อมูลจาก : กรมประมง 

ภาพจาก : กรมประมง

ข่าวแนะนำ