TNN online "ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ลุ้นผลประกาศสิทธิ ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องทำอย่างไร?

TNN ONLINE

สังคม

"ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ลุ้นผลประกาศสิทธิ ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องทำอย่างไร?

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ลุ้นผลประกาศสิทธิ ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องทำอย่างไร?

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ลุ้นผลประกาศสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องทำอย่างไร?

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือบัตรคนจน รอบใหม่ ลุ้นผลการประกาศสิทธิ ผ่านเว็บไซต์  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องทำอย่างไร?

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" หรือ "บัตรคนจน 2566"  โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมสิทธิสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งอยู่ระหว่างการของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเพิ่มสิทธิอื่น ๆ ให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และจะเตรียมประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติภายในเดือนมกราคม 2566 นี้ และเริ่มต้นการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมสิทธิสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่เดิม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการฯ มีสิทธิ ดังนี้ 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

- วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2566)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน, ค่าโดยสารรถ ขสมก. / รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

- เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

ทั้งนี้ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ดังกล่าว ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้ประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครองเป็นขั้นตอนแรก ตามเกณฑ์บุคคลและเกณฑ์ครอบครัว 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ เป็นขั้นตอนต่อไป ภายในเดือนมกราคมนี้ 

ซึ่งหากมีผู้ที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก สามารถอุทธรณ์การตรวจสอบสิทธิได้ โดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบ 15 - 30 วัน และหากอุทธรณ์แล้วผ่าน จะยังคงได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการย้อนหลังด้วย 

รัฐบาลคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านมาตรการ โครงการ ตลอดจนการให้บริการพื้นฐานต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวนโยบายที่รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำอยู่เสมอถึงการช่วยเหลือ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

ภาพจาก TNN ONLINE / ธนาคารกรุงไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง