TNN วันเด็กแห่งชาติ 2566 นายกฯพบปะเด็กๆ ขอให้รักษาความดีเป็นแบบอย่างที่ดี

TNN

สังคม

วันเด็กแห่งชาติ 2566 นายกฯพบปะเด็กๆ ขอให้รักษาความดีเป็นแบบอย่างที่ดี

วันเด็กแห่งชาติ 2566 นายกฯพบปะเด็กๆ ขอให้รักษาความดีเป็นแบบอย่างที่ดี

นายกรัฐมนตรีพบปะเด็กและเยาวชน ชื่มชมเด็กเก่งสร้างชื่อเสียง เด็กกตัญญู ให้กำลังใจเด็กด้อยโอกาส ขอให้เด็กและเยาวชนรักษาความดี เป็นแบบอย่างที่ดี

นายกรัฐมนตรีพบปะเด็กและเยาวชน ชื่มชมเด็กเก่งสร้างชื่อเสียง เด็กกตัญญู ให้กำลังใจเด็กด้อยโอกาส ขอให้เด็กและเยาวชนรักษาความดี เป็นแบบอย่างที่ดี


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 09.30 น. ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบปะกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ และเด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความซื่อสัตย์ หรือเด็กกตัญญู และเด็กพิเศษหรือด้อยโอกาส รวมจำนวน 10 คน พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายกรัฐมนตรี 


สำหรับบรรยากาศการนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยสอบถามเด็กและเยาวชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมกล่าวชื่นชมเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ขอให้เรียนรู้ พัฒนาตัวเองต่อไป อย่าหยุดพัฒนา ในส่วนของเด็กที่มีความซื่อสัตย์ หรือเด็กกตัญญู นายกรัฐมนตรีขอให้รักษาความดีนี้ให้คงไว้ เพราะความดีจะทำให้ประสบความสำเร็จในทุกอย่าง มีแต่ความเจริญ และขอให้ชวนเพื่อน ๆ มาช่วยกันทำความดี 


พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจเด็กพิเศษหรือด้อยโอกาสว่า ขอให้เด็กและเยาวชนอย่าท้อแท้ มีกำลังใจในการดำรงชีวิต และให้ยืนหยัดอยู่ในสังคมด้วยความภาคภูมิใจ ดูแลตัวเองให้เข้มแข็งมีกำลังใจในทุก ๆ ด้าน วันเด็กแห่งชาติ 2566 นายกฯพบปะเด็กๆ ขอให้รักษาความดีเป็นแบบอย่างที่ดี ภาพจาก รัฐบาล

 ภาพจาก รัฐบาล

ข่าวแนะนำ