TNN online ตรวจสอบสถานะ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมประกาศผลผ่าน-ไม่ผ่านแล้ว

TNN ONLINE

สังคม

ตรวจสอบสถานะ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมประกาศผลผ่าน-ไม่ผ่านแล้ว

ตรวจสอบสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมประกาศผลผ่าน-ไม่ผ่านแล้ว

ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เตรียมทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผ่าน-ไม่ผ่านให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ "บัตรคนจน" คลังเตรียมประกาศผลสถานะภายในเดือนนี้ เริ่มใช้สิทธิ 1 มีนาคม 2566 

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในปี 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่โชว์สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 19.64 ล้านราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22.29 ล้านราย

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

จะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้ และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

นายธนกรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเจาะจง (Targeting) ตรงตามความจำเป็นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มุ่งช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นจากความยากจน

ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) สำหรับกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลในการกำจัดความยากจน แต่ยังต้องอาศัยการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเพื่อนำพาประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ต่อไป
ภาพจาก TNN ONLINE / ธนาคารกรุงไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง