TNN online ต้อนรับอบอุ่น นทท.จีน ไฟล์ทแรกถึงไทยหลังเปิดประเทศ

TNN ONLINE

สังคม

ต้อนรับอบอุ่น นทท.จีน ไฟล์ทแรกถึงไทยหลังเปิดประเทศ

ต้อนรับอบอุ่น นทท.จีน ไฟล์ทแรกถึงไทยหลังเปิดประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมายังประเทศไทย ภายหลังสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566

ต้อนรับอบอุ่น นทท.จีน ไฟล์ทแรกถึงไทยหลังเปิดประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมายังประเทศไทย ภายหลังสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ต้อนรับอบอุ่น นทท.จีน ไฟล์ทแรกถึงไทยหลังเปิดประเทศ

ซึ่งวันนี้ได้มีเที่ยวบินเที่ยวแรกของนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย ภายหลังสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองเซี่ยเหมิน โดยสายการบิน Xiamen Airlines เที่ยวบิน MF833 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 12.19 มีผู้โดยสาร จำนวน 269 คน 

ต้อนรับอบอุ่น นทท.จีน ไฟล์ทแรกถึงไทยหลังเปิดประเทศ

และยังมีเที่ยวบินขาเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 3,465 คน สำหรับแนวทางการรับนักท่องเที่ยวเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศโดยมีข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน 

ต้อนรับอบอุ่น นทท.จีน ไฟล์ทแรกถึงไทยหลังเปิดประเทศ

ทั้งนี้ จากข้อมูลจำนวนผู้โดยสารของ ทอทคาดการณ์ว่าตลอดปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอทประมาณ 7 - 10 ล้านคน จากเดิมที่ก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีจำนวน 20.5 ล้านคน ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในทุกท่าอากาศยาน โดยมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ 

ต้อนรับอบอุ่น นทท.จีน ไฟล์ทแรกถึงไทยหลังเปิดประเทศ

พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกและการให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางในทุกมิติ ตั้งแต่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทย โดยได้เน้นย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ(เมื่อวันที่ 9 ..66)

ต้อนรับอบอุ่น นทท.จีน ไฟล์ทแรกถึงไทยหลังเปิดประเทศ

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์อัลบัมรูปภาพ 24ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง