TNN online UTA มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

TNN ONLINE

สังคม

UTA มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

UTA มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

เวลา 11.00 น. พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวกำลังพล กองทัพเรือที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดย นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) มีความประสงค์มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพล ที่ได้รับความสูญเสียจำนวน 23 ครอบครัว ครอบครัวละ 100,000 บาท

UTA มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

UTA มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

เวลา 11.00 พล...เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวกำลังพล กองทัพเรือที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดย  นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA)  มีความประสงค์มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพล ที่ได้รับความสูญเสียจำนวน 23 ครอบครัว ครอบครัวละ 100,000 บาท ที่ ห้องชมวังอาคารราชนาวิกสภา  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

UTA มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

UTA มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

ด้าน พล... ปกครอง  มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย ถูกพายุคลื่นลมแรงซัดจนเป็นเหตุให้เรืออับปางกลางทะเลบริเวณพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือโดยมีกำลังพลเสียชีวิตรวม 24 นาย ในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว23 นาย และสูญหาย 5 นาย  

UTA มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

ทั้งนี้ในส่วนของสิทธิกำลังพลและการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบนั้น ทางกองทัพเรือ โดยพล... เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ  มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงกำลังพลที่ยังคงสูญหายเป็นอย่างมาก  โดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล  ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่าง  ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเร่งด่วน ภายหลังเสร็จพิธี พล... เชิงชาย ได้เดินให้กำลังใจแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิต

(เมื่อวันที่ 3 ..66) 

UTA มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์ข่าวแนะนำ