TNN อัปเดตล่าสุด ทร.ค้นหาต่อเนื่อง "ยังไม่พบผู้สูญหาย" เพิ่มเติม

TNN

สังคม

อัปเดตล่าสุด ทร.ค้นหาต่อเนื่อง "ยังไม่พบผู้สูญหาย" เพิ่มเติม

อัปเดตล่าสุด ทร.ค้นหาต่อเนื่อง ยังไม่พบผู้สูญหาย เพิ่มเติม

อัปเดตล่าสุด ทร.ค้นหาต่อเนื่อง "ยังไม่พบผู้สูญหาย" เพิ่มเติม

วันนี้ 2 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.   พลเรือเอก ปกครอง  มนธาตุผลิน  โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ในวันนี้  กองทัพเรือก็ยังคงดำเนินการค้นหากำลังพล ที่สูญหายอีก 5 นาย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางต่อไป  โดยเรือและอากาศยานยังคงมีการลาดตระเวนในพื้นที่ค้นหาในพื้นที่ต่างๆตามแผน   สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จะแบ่งกำลังออกเป็น 3 ชุดประกอบด้วย ชุดค้นหาใต้น้ำ ชุดค้นหาผิวน้ำ และชุดค้นหาบนเกาะ ออกปฏิบัติการด้วยเรือปฏิบัติการความเร็วสูง พ.51 และเรือยาง จำนวน 4 ลำ  โดยในวันนี้จะค้นหาบริเวณเกาะต่าง ๆ   ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ประกอบด้วย   เกาะมัดหวายใหญ่ เกาะมัดหวายน้อย เกาะแรด เกาะทองแก้ว และเกาะรัง


นอกจากนี้ กำลังของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1  หรือ ศรชล.ภาค 1 ยังคงวางกำลังในพื้นที่ค้นหา ตั้งแต่ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโดยมุ่งเน้นการสำรวจตามชายหาดและโดยรอบเกาะต่าง ๆ


ผลการปฏิบัติจนถึงขณะนี้ (วันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.) ยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่ม      

 

สรุปยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (วันที่ 2 มกราคม 2566)   เวลา 11.00 น.


ยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย  เสียชีวิตรวม 24 นาย  ในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว 23 นาย และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล 1 นาย  คงเหลือผู้สูญหายจำนวน 5 นาย 


สำหรับรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิต  ซึ่งสามารถเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว จำนวน 23 นาย  ประกอบด้วย


1. ว่าที่เรือเอก  สามารถ แก้วผลึก

2. พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์

3.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ

4.พันจ่าเอก อำนาจ พิมที

5. จ่าเอก จักร์พงศ์ พูลผล

6.จ่าเอก บุญเลิศ  ทองทิพย์ 

7.จ่าเอกชูชัย เชิดชิด 

8. จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช

9.จ่าโท สหรัฐ  อีสา 

10.จ่าตรี สถาพร สมเหนือ

11.จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์

12.จ่าตรี ศุภกิจ  ทิวาลัย

13. จ่าตรี ศราวุธ นาดี

14.จ่าตรี สิริธิติ  งามทอง

15. พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ

16. พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม

17. พลทหาร สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง

18. พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร

19.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี 

20. พลทหาร จำลอง แสนแก

21.พันจ่าเอก คุณากร  จริยศ

22.พลทหาร ชลัช อ้อยทอง

23. จ่าเอก ไพร  ร่วมญาติ


รายชื่อกำลังพลที่ยังคงสูญหาย รวม 6 นาย  ( มี 1 นายที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลซึ่งยังไม่ได้ตัดยอดในจำนวนนี้)

 

กำลังพล เรือหลวงสุโขทัย จำนวน 3 นาย

1. ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม

2. จ่าตรี โสภณ วงษ์สนิท

3. พลทหาร ชัยชนะ ช่างวาด


กำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 2 นาย 

1.พันจ่าเอก จิราวัฒน์ เจริญศิลป์

2. พลทหาร ทวีศักดิ์ แซ่เซียว


กำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 นาย คือ

 -  พลทหาร อับดุลอาซิส มะแอ

ข่าวแนะนำ