TNN online มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล

TNN ONLINE

สังคม

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟัาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565  ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟัาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


เมื่อเวลา 10.00 นาฬิกา วันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานที่ปรึกษาฯและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิฯ พร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ เช่น ดร.กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  นางสายสม วงศาสุลักษณ์ รศ.ดร.สุทธิมา ชำนาญเวช  และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมถวายภัตตาหารเพลถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์


ในการนี้สมเด็จพระธีรญานมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์และคณะสงฆ์ รวม 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคล


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลภาพจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง