TNN online ไทย-ซาอุฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 5 ฉบับ

TNN ONLINE

สังคม

ไทย-ซาอุฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 5 ฉบับ

ไทย-ซาอุฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 5 ฉบับ

เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้เดินทางกลับแล้วหลังจากเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และในฐานะแขกพิเศษของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยไทยและซาอุดิอาระเบีย ได้หารือถึงความร่วมมือในหลายได้ พร้อมลงนามในเอกสารความร่วมมือ 5 ฉบับ ครอบคลุมหลายมิติ //ขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้หารือนอกรอบกับผู้นำหลายประเทศ ซึ่งต่างย้ำถึงจุดยืนนโยบายจีนเดียว และพร้อมพัฒนาความร่วมมือกับจีน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหารือทวิภาคีกับเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และในฐานะแขกพิเศษของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค  โดยมีคณะรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วมด้วย 


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งสำหรับการตอบรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และการตอบรับเข้าร่วมการประชุมเอเปคในฐานะแขกพิเศษของไทย  โดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมของไทยที่จะทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยยินดีที่ความร่วมมือทวิภาคีในทุกด้านมีความคืบหน้า และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ


ขณะที่มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดีอาระเบีย มีพระราชดำรัสถึงการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบีย  ของนายกรัฐมนตรีและคณะเมื่อเดือนช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่า ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงร่วมกัน  โดยให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทางการซาอุดีอาระเบีย ได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับไทย อาทิ การลงทุน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะข้อริเริ่มซาอุดีอาระเบียตามวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบียสีเขียวและตะวันออกกลางสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจบีซีจีของไทย ส่วนด้านแรงงาน ทั้ง 2 ฝ่ายมุ่งกระชับความร่วมมือ โดยซาอุดีอาระเบียเชิญชวนให้แรงงานไทยไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย


ภายหลังการหารือข้อราชการ นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสาร จำนวน 5 ฉบับ อาทิ ข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย กับรัฐบาลไทย บันทีกข้อตกลง หรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยกับกระทรวงท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย   บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย  บันทึกข้อตกลง  เป็นเรื่องของการตั้งสภาความร่วมมือซาอุดิอาระเบีย-ไทย และฉบับที่ 5 เป็นบันทึกข้อตกลง ด้าน ความร่วมมือในการป้องกันและต่อสู้กับการคอร์รัปชัน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง