TNN online APEC 2022 ประมวลภาพ "ผู้นำ" เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 ประมวลภาพ "ผู้นำ" เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC ครั้งที่ 29 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้นำในเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเลาะห์ สุลต่านแห่งบรูไน ในฐานะนายกรัฐมนตรีบรูไน   นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนนาดา  นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีเขตพิเศษของรัฐบาล ได้แก่ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บินอับดุลอะซีซ อาลซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และนายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส 


นายกรัฐมนตรี ยังได้เป็นประธานเปิดการประชุม และหารือในหัวข้อ "การเจริญเติบโตที่สมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน" เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเจริญเติยบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน หลังต้องต่อสู้กับวิกฤตทางเศรษฐกิจ จากโควิด-19 รวมถึงความท้าทายจากสถานการณ์โลก จึงมีความจพเป็นที่ทุกคน จะต้องปรับมุมมอง ใช้วิธีการ และใช้ชีวิตแบบใหม่ พร้อมย้ำว่า แนวคิด BCG ที่ประเทศไทยนำเสนอเป็นวาระแห่งชาติ จะสามารถฟื้นฟูผลกระทบโควิด และเป็นแผนแม่บทสำหรับการเติบโตระยะยาว ที่เข้มแข็ง สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุมทุกมิติ จึงหวังว่าผู้นำทุกเขตเศรษฐกิจ จะร่วมกันให้การรับรอง "เป้าหมายกรุงเทพฯ 2022" เพื่อสร้างความเจริญเติบโต สำหรับคนรุ่นหลัง 


โดยกำหนดการสำคัญวันนี้ (18 พ.ย.) นอกจากนายกรัฐมนตรี จะเปิดการประชุม APEC ครั้งที่ 29 แล้ว ยังจะมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำ กับแขกของประธาน APEC เพื่อหารือถึงการส่งเสริมการค้า และการลงทุนที่ยั่งยืน ระหว่าง APEC กับคู่ค้า  รวมถึงการหารือระหว่างผู้นำ กับสภาที่ปรึษาทางธุรกิจ APEC 


และกำหนดการที่สำคัญในช่วงเย็นวันนี้ (18 พ.ย.) ผู้นำ และตัวแทนจากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง


APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


APEC 2022 ประมวลภาพ ผู้นำ เดินทางมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ภาพ TNNOnline  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง