TNN online APEC 2022 เช็กอีกรอบทำอย่างไร? ลงทะเบียนขอผ่านเข้า-ออกพื้นที่ประกาศห้าม

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 เช็กอีกรอบทำอย่างไร? ลงทะเบียนขอผ่านเข้า-ออกพื้นที่ประกาศห้าม

APEC 2022 เช็กอีกรอบทำอย่างไร? ลงทะเบียนขอผ่านเข้า-ออกพื้นที่ประกาศห้าม

ประชุม APEC 2022 ช่องทางลงทะเบียนขอผ่านเข้า-ออกพื้นที่ประกาศห้าม เช็กอีกรอบทำอย่างไร? ลงทะเบียนได้ถึง 19 พฤศจิกายน 2565

ประชุม APEC 2022 การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือ APEC 2022 Thailand ที่กำหนดจัดขึ้น 16-19 พฤศจิกายน 2565 นี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะช่องทางลงทะเบียนขอบัตรอนุญาตผ่าน เข้า – ออก พื้นที่ประกาศห้ามในช่วงการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ( APEC 2022 )

สแกน QR Code ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 พ.ย.65

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฯ สำหรับผู้ที่พักอาศัย หรือสำนักงานอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศปิดการจราจรโดยลงทะเบียนผ่าน Google form เพียงสแกน QR CODE ตาม สน.ท้องที่ (สน.ทองหล่อ และ สน.ลุมพินี ) ในพื้นที่ของท่าน ได้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

เอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องเตรียม 

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

- ภาพถ่ายรถ

ติดต่อรับบัตรได้ ณ สถานีตำรวจ ที่ท่านลงทะเบียน

จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ทั้งนี้สอบถามเส้นทางจราจร โทร. 1197 กองบังคับการตำรวจจราจร

APEC 2022 เช็กอีกรอบทำอย่างไร? ลงทะเบียนขอผ่านเข้า-ออกพื้นที่ประกาศห้าม

ภาพจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข้อมูลจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภาพจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / TNN ONLINE / APEC 2022 Thailand

ข่าวแนะนำ