TNN online APEC 2022 เปิดเส้นทางแนะเลี่ยงจราจร 16-19 พ.ย.65

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 เปิดเส้นทางแนะเลี่ยงจราจร 16-19 พ.ย.65

APEC 2022 เปิดเส้นทางแนะเลี่ยงจราจร 16-19 พ.ย.65

APEC 2022 บช.น. แนะเลี่ยงเส้นทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์-บริเวณใกล้เคียง 16-19 พ.ย.65


วันนี้ (16 พ.ย. 65) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.) ในฐานะโฆษก บช.น.เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปค ครั้งที่ 29 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานตารวจแห่งชาติ (สตช.) ได้มอบหมายให้ บช.น.รับผิดชอบภารกิจการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรให้แก่ผู้นำประเทศและผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติในการจัดการจราจรดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในบางเส้นทางและช่วงบางเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง จึงแจ้งมาให้ประชาชนรับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทาง ดังนี้

 1.ปิดการจราจร (วันที่ 16-19 พ.ย.65)

- ปิดการจราจรตลอด 24 ชม.จำนวน 2 เส้นทำง

ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกอโศกมนตรี-แยกพระราม 4

ถนนดวงพิทักษ์ (ตลอดสาย)

 - ปิดการจราจรเป็นช่วงๆ (ตั้งแต่เวลำ 18.00 น.-06.00 น.) ของวันถัดไป จำนวน 5 เส้นทาง

ถนนเพลินจิต (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิต-แยกราชประสงค์

ซอยร่วมฤดี (ตลอดสาย) 

ถนนวิทยุ (ช่องทางหลัก) ตั้งแต่แยกเพลินจิต-แยกสารสิน

ซอยต้นสน (ตลอดสาย)

ถนนราชดำริ (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกราชประสงค์-แยกราชดำริ

2.จัดเดินรถทางเดียววันที่ 16-19 พ.ย.65 (ตั้งแต่เวลา 18.00 น.-06.00 น.) ของวันถัดไป จำนวน 3 เส้นทาง

- ถนนวิทยุ (ฝั่งขาออกช่องคู่ขนาน) ตั้งแต่แยกสารสิน-แยกเพลินจิต

- ถนนเพลินจิต (ฝั่งขวา) ตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิต-แยกราชประสงค์

- ถนนราชดาริ (ฝั่งขาออก) ตั้งแต่แยกราชดำริ-แยกราชประสงค์

บช.น.ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง และขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว 

ทั้งนี้ บช.น.ได้จัดเตรียมกำลังตรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในภาพรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือประชาชนร่วมมือร่วมใจเป็นเจ้าภาพที่ดี เป็นหูเป็น ตาในการแจ้งข่าวสารเหตุต้องสงสัย

APEC 2022 เปิดเส้นทางแนะเลี่ยงจราจร 16-19 พ.ย.65


ข้อมูลจาก : บช.น.

ภาพจาก  : TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง