TNN online APEC 2022 ปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว 16-18 พ.ย.นี้

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 ปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว 16-18 พ.ย.นี้

APEC 2022 ปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว 16-18 พ.ย.นี้

สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 16-18 พฤศจิกายน 2565 รับผู้นำเอเปค เข้าเฝ้าฯในหลวงและพระราชินี

สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 16-18 พฤศจิกายน 2565 รับผู้นำเอเปค เข้าเฝ้าฯในหลวงและพระราชินี


ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 16 – 20 พ.ย. 2565 โดยในการประชุมครั้งนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งกับประเทศไทย ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจะมีผู้นำจากประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกมาเข้าร่วมประชุม 


ล่าสุด สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน2565 เนื่องจากมีพิธีต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และคู่สมรส ในโอกาสที่จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


APEC 2022 ปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว 16-18 พ.ย.นี้ ภาพจาก สำนักพระราชวัง

 

แนะเลี่ยงจราจร

ขณะที่ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) แจ้งว่า ในช่วงการประชุมเอเปค 2022 ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.65 ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบด้านการจาจร ได้แก่


1.ถนนรัชดาภิเษก แยกอโศกมนตรี-แยกพระราม 4 และถนนดวงพิทักษ์ตลอดสาย ขอให้งดใช้ตลอด 24 ชม.


2.ถนนเพลินจิต (ขาเข้า), ถนนวิทยุ (ช่องทางหลัก) ตั้งแต่แยกเพลินจิต-แยกสารสิน, ถนนราชดำริ (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกราชประสงค์-แยกราชดำริ, ซอยต้นสนตลอดสาย และซอยร่วมฤดีตลอดสาย ขอให้งดใช้ช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น.


3.จัดเดินรถทางเดียว (one way) ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. ถนนราชดำริ (ขาออก) ตั้งแต่แยกราชดำริ-แยกราชประสงค์, ถนนวิทยุ (ขาออกช่องคู่ขนาน) ตั้งแต่แยกสารสิน-แยกเพลินจิต และถนนเพลินจิต (ฝั่งขวา) ตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิต-แยกราชประสงค์


นอกจากนี้จะปิดให้บริการสถานี MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งดจอดรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.65 เวลา 00.01 น.จนถึงวันที่ 19 พ.ย.65 เวลา 18.00 น. พร้อมทั้งปิดให้บริการสวนป่าเบญจกิติในวันที่ 14-19 พ.ย.65 เนื่องจากสวนดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของฝ่ายความมั่นคง และเป็นสถานที่ใกล้กับจุดที่มีการประชุมกัน จึงต้องให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด


ขณะที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย.65 รวมทั้งให้สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และจังหวัดสมุปราการ ทุกสังกัด หยุดการเรียนการสอน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย บก.จร.ได้เปิดสายด่วน 1197 ให้ประชาชนสอบถามการจราจร และเส้นทางเลี่ยงในช่วงเวลาดังกล่าว


โฆษก ตร.กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลว่าจะมีการนัดชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแจ้งให้ทราบว่า แม้การชุมนุมสาธารณะจะเป็นสิทธิกระทำได้ตามกฎหมาย แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่กระทบสิทธิบุคคลอื่นฯ และไม่กระทบต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค หากจะมีการยื่นข้อเรียกร้องหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับการยื่นหนังสือไว้แล้ว ขอให้ไปยื่นตามสถานที่ที่ได้จัดไว้ให้


โดยผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมฯ ต้องแจ้งการชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่นั้นล่วงหน้าฯ และตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 กำหนดสถานที่จัดการประชุม 1 แห่ง และโรงแรมที่พักจำนวน 19 แห่ง เป็นสถานที่ต้องห้ามมิให้มีการชุมนุมกีดขวางทางเข้า-ออก รบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการของสถานที่ดังกล่าว 


หากมีการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าพนักงานฯ อาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขหรือมีคำสั่งให้ถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


นอกจากนี้ยังมีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม โดย ตร.ได้ร่วมหารือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดเขตพื้นที่ห้ามบินอากาศยาน โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับ และอากาศยานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บินในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย.65 (No fly zone) ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีโดรนของหน่วยงานราชการ หรือเอกชนมาทำการบินจะถูกชุดแอนตี้โดรนเข้าไปดำเนินการทันที


ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการค้าและการลงทุน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไป ตลอดจนแจ้งเบาะแส ข้อมูลหรือสิ่งผิดปกติให้กับ ตร.ได้ตลอดเวลาที่สายด่วน 191 หรือ 1599

แฟ้มภาพ TNN Online


ข่าวแนะนำ