TNN online วันหยุดเอเปค สนามบินดอนเมืองแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง

TNN ONLINE

สังคม

วันหยุดเอเปค สนามบินดอนเมืองแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง

วันหยุดเอเปค สนามบินดอนเมืองแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง

วันหยุดเอเปค 2022 สนามบินดอนเมืองคาดมีผู้โดยสารจำนวนมาก แนะเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

วันหยุดเอเปค 2022 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2565 โดยคาดการณ์ว่า จะมีผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวนมาก 

เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการและการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยาน โดยท่าอากาศยานดอนเมืองได้เพิ่มพื้นที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออก ในรูปแบบ Passenger and Taxi Drop Lane บริเวณชานชาลาด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ใช้บริการ สามารถเดินลงทางเลื่อนอัตโนมัติเชื่อมเข้าสู่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ประตู 9 และประตู 15 ได้ทันที พร้อมทั้งมีระบบปรับอากาศและกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 

สำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษที่เดินทางโดยรถยนต์สาธารณะสามารถใช้ช่องทางรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อจอดส่งผู้ใช้บริการได้ที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร. 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันหยุดเอเปค สนามบินดอนเมืองแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง

ภาพจาก Don Mueang International Airport-DMKข้อมูลจาก Don Mueang International Airport-DMK

ภาพจาก Don Mueang International Airport-DMK / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ