TNN online APEC 2022 เกษตรกรตรังดีใจ "ผักปลอดสารไทย" ขึ้นโต๊ะอาหารเอเปค

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 เกษตรกรตรังดีใจ "ผักปลอดสารไทย" ขึ้นโต๊ะอาหารเอเปค

APEC 2022 เกษตรกรตรังดีใจ ผักปลอดสารไทย ขึ้นโต๊ะอาหารเอเปค

เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษชาวจังหวัดตรัง ภูมิใจผักไทยได้มาตรฐาน เพราะถูกเลือกใช้ไปทำอาหารให้กับผู้นำและผู้ติดตาม ในการประชุมเอเปค 2022

แปลงผักเนื้อที่ 9 ไร่ ของ นางการะเกด  สรพิพัฒน์  ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ ตำบลบ้านควน  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ที่ปลูกแบบปลอดสารเคมี โดยจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการกำจัดศัตรูพืช แต่ยังคงให้ผลผลิตที่งอกงาม ทำให้มีพ่อค้า แม่ค้าจำนวนมากติดต่อขอซื้อผักไปจำหน่าย เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพ ไม่มีสารพิษ สร้างรายได้เดือนละประมาณ 2 หมื่นบาท
APEC 2022 เกษตรกรตรังดีใจ ผักปลอดสารไทย ขึ้นโต๊ะอาหารเอเปค

          

นางการะเกด  ยังกล่าวถึงการที่รัฐบาล ได้มีการคัดเลือกพืชผักปลอดสารพิษของไทยไปปรุงอาหาร ให้ผู้นำประเทศต่างๆ ที่จะเดินทางมาร่วมประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตผักปลอดสารพิษก็รู้สึกภูมิใจ  เพราะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นใส่ใจในเรื่องสุขภาพอย่างมาก  และยิ่งทำให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก เนื่องจากมีวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  APEC 2022 เกษตรกรตรังดีใจ ผักปลอดสารไทย ขึ้นโต๊ะอาหารเอเปค


APEC 2022 เกษตรกรตรังดีใจ ผักปลอดสารไทย ขึ้นโต๊ะอาหารเอเปค

APEC 2022 เกษตรกรตรังดีใจ ผักปลอดสารไทย ขึ้นโต๊ะอาหารเอเปค


APEC 2022 เกษตรกรตรังดีใจ ผักปลอดสารไทย ขึ้นโต๊ะอาหารเอเปค

APEC 2022 เกษตรกรตรังดีใจ ผักปลอดสารไทย ขึ้นโต๊ะอาหารเอเปคโดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ วิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ  จังหวัดตรัง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง