TNN online APEC 2022 ครม.เห็นชอบข้อตกลงไทย-ซาอุฯ 3 ฉบับ เตรียมลงนามในที่ประชุม

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 ครม.เห็นชอบข้อตกลงไทย-ซาอุฯ 3 ฉบับ เตรียมลงนามในที่ประชุม

APEC 2022 ครม.เห็นชอบข้อตกลงไทย-ซาอุฯ 3 ฉบับ เตรียมลงนามในที่ประชุม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ เกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคี ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย เตรียมลงนามในระหว่างการประชุม APEC 2022

ครม.เห็นชอบข้อตกลงไทย-ซาอุฯ 3 ฉบับ เตรียมลงนามในเวที APEC 2022


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารสำคัญ 3 ฉบับ เกี่ยวกับการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย ประกอบด้วย ร่างแผนการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (พ.ศ.2565- 2567)  / ร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี – ไทย และ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 


โดยร่างเอกสารทั้ง 3 ฉบับนี้ จะมีการลงนามระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด และนายกรัฐมนตรีชาอุดีอาระเบีย ในการประชุมเอเปค 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 


โดยเอกสารฉบับแรก มีสาระสำคัญ คือ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบีย ภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ด้านการเมืองและความมั่นคง / ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และ ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม


ฉบับที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี – ไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง 2 ประเทศเป็นประธานร่วมในการหารือและส่งเสริมความร่วมมือที่สนใจร่วมกันในทุกมิติ 

 

ส่วนฉบับที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ด้าน คือ  การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงและโอกาสทางธุรกิจ  / การแลกเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนโดยตรง และการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนของทั้งสองประเทศ  รวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนของทั้งสองประเทศ 

 

ทั้งนี้ รัฐบาล มั่นใจว่า เอกสารทั้ง 3 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับความสัมพันธ์ของไทยกับซาอุดิอาระเบีย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมุ่งหวังเพื่อเป็นพันธมิตรในระดับภูมิภาคของกันและกัน

ภาพ รัฐบาลไทย 

ข่าวแนะนำ