TNN online เปิดปฏิทิน “วันหยุดเดือนธันวาคม 2565” หยุดยาวต่อเนื่องช่วงไหน เช็กที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

เปิดปฏิทิน “วันหยุดเดือนธันวาคม 2565” หยุดยาวต่อเนื่องช่วงไหน เช็กที่นี่

เปิดปฏิทิน “วันหยุดเดือนธันวาคม 2565” หยุดยาวต่อเนื่องช่วงไหน เช็กที่นี่

เปิดฏิทิน “วันหยุดเดือนธันวาคม 2565” หยุดยาวต่อเนื่องช่วงไหน วางแผนท่องเที่ยว-จัดสรรเวลาทำธุระก่อนสิ้นปี

เปิดปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม 2565 เช็กวันหยุดยาวต่อเนื่อง มีช่วงไหนบ้าง เพื่อวางแผนท่องเที่ยวช่วงปลายปี หรือ เช็กวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร เพื่อจัดสรรช่วงเวลาในการประกอบธุรกิจ หรือ ธุระ ต่างๆให้เสร็จกันก่อนช่วงหยุดยาวปีใหม่ 

วันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนธันวาคม ช่วงที่ 1 

- วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม - วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  (วันหยุดประจำสัปดาห์ )

- วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร

 (หยุดติดต่อกัน 3 วัน)

วันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนธันวาคม ช่วงที่ 2 

-  วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ  วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม (วันหยุดประจำสัปดาห์ ) ต่อเนื่องไปถึงวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (

หยุดติดต่อกัน 3 วัน)

วันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนธันวาคม ช่วงที่ 3 

- วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 จากการประกาศของรัฐบาล 

- วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันหยุดสิ้นปี ติดต่อกัน 4 วัน ต่อเนื่องไปถึง วันที่ 1-2 มกราคม 2566  (หยุดต่อเนื่องกัน 4 วัน )

ภาพจาก  : TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ