TNN online อัปเดต! เส้นทางน้ำท่วมวันนี้ "ทางหลวง" ยังสัญจรไม่ได้ 22 แห่ง

TNN ONLINE

สังคม

อัปเดต! เส้นทางน้ำท่วมวันนี้ "ทางหลวง" ยังสัญจรไม่ได้ 22 แห่ง

อัปเดต! เส้นทางน้ำท่วมวันนี้ ทางหลวง ยังสัญจรไม่ได้ 22 แห่ง

ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมวันนี้ 22 ต.ค.65 "ทางหลวง" ยังสัญจรไม่ได้ 22 แห่ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด

ตรวจสอบเส้นทางน้ำท่วมวันนี้ 22 ต.ค.65 "ทางหลวง" ยังสัญจรไม่ได้ 22 แห่ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด


นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยความคืบหน้าการเข้าให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์พนังกั้นลำน้ำชีขาด เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 65 บริเวณตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมทางหลวงได้ร่วมบูรณาการกับกรมทางหลวงชนบท เข้าให้ความช่วยเหลือในด้านของรถบรรทุกขนวัสดุหินใหญ่ ถมพนังกั้นน้ำ ปัจจุบันได้ความยาวสะสมรวม 30 เมตร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในอีก 4 วัน สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงโดยใช้เส้นทางหลวงชนบท กส.3052 สาย บ้านโจดไปบ้านหนองตุ ระยะทาง 3.7 กม. และ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ กั้นน้ำโดยการวางกระสอบทราย พร้อมทำการติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ตามข้อสั่งการของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยในครั้งนี้


ในขณะที่เหตุดินบริเวณภูเขาสไลด์ทับผิวทางในพื้นที่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ บนทางหลวงหมายเลข 4202 ตอนช่องพลี - หาดนพรัตน์ธารา ที่ กม.1+650 ด้านขวาทาง (บริเวณควนกินน้ำ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้แล้ว นอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้ดำเนินภารกิจกู้เส้นทางในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง โดยวันนี้จะเริ่มเปิดเส้นทาง ทล.23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี (บ้านดอนชี) กม.260+200 - กม.261+900 ให้รถเล็กผ่านได้แล้ว


พร้อมกันนี้กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวง โดย สถานการณ์ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น, จ.ศรีสะเกษ, จ.หนองบัวลำภู , จ.อุบลราชธานี, จ.มหาสารคาม, จ.กาฬสินธุ์, จ.อ่างทอง, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.สิงห์บุรี และ จ.ภูเก็ต จำนวน 23 สายทาง 31 แห่ง ที่การจราจรผ่านไม่ได้ 22 แห่ง ดังนี้


1. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

- ทางหลวงหมายเลข 2065 ตอน พล – ลำชี ในพื้นที่ อ.พล ช่วง กม.ที่ 33+150 – 34+000 ทางขาด ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน คาดว่าการจราจรผ่านได้ 30 ตุลาคม 2565

- ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง – โคกท่า ในพื้นที่ อ.น้ำพอง ช่วง กม.ที่ 14+200 – 15+100 ระดับน้ำ 35 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงแยกโคกท่า กม.25+600 คาดว่าการจราจรผ่านได้ 26 ตุลาคม 2565


2. จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

- ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 311+000 – 313+384 ระดับน้ำ 35 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2178

- ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หัวช้าง – สะเดา ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วงกม.ที่ 16+000 – 19+500 ระดับน้ำ 30 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

- ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วงกม.ที่ 27+500 – 29+000 ระดับน้ำ 45 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

- ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม.ที่ 30+000 – 31+500 ระดับน้ำ 35 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

-ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ในพื้นที่ อ.ราษีไศล ช่วง กม.ที่ 37+000 - 39+500 ระดับน้ำ 30 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้

- ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เมืองน้อย – กันทรารมย์ ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่103+500 – 107+125 ระดับน้ำ 40 - 75 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

- ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 12+000 – 16+050 ระดับน้ำ 40 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน

- ทางหลวงหมายเลข 2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ ช่วง กม.ที่ 12+000 – 16+500 เป็นช่วงๆ ระดับน้ำ 60 - 70 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน


3. จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง

- ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 39+500 – 42+000 ระดับน้ำ 40 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยง ทช.4013 คาดว่าการจราจรผ่านได้ 14 พฤศจิกายน 2565


4. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 แห่ง

-ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่องใน - อุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี ช่วง กม.ที่ 260+700 – 261+800 ระดับน้ำ 25 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.2383 คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 22 ตุลาคม 2565

- ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน วารินชำราบ - อุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 418+400 – 419+600 ระดับน้ำ 70 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.217 ทางแยกต่างระดับบัวเทิง เลี้ยวซ้ายไปสะพานข้ามแม่น้ำมูล เข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี

- ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง – วารินชำราบ ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ ช่วง กม.ที่ 319+600 – 319+800 ระดับน้ำ 45 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.2178 คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 5 พฤศจิกายน 2565

- ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 3+600 – 8+200 ระดับน้ำ 45 - 105 ซม. ใช้ทางเลี่ยงถนนวงแหวนด้านทิศตะวันออก ทล.231 คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 5 พฤศจิกายน 2565

- ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ในพื้นที่ อ.เขื่องใน ช่วง กม.ที่ 9+920 – 14+480 เป็นช่วงๆ ระดับน้ำ 50 ซม. ให้ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.2382 คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 26 ตุลาคม 2565


5.จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 แห่ง

- ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง – บ้านเขื่อน ช่วง กม.ที่ 23+900 – 24+900 ระดับน้ำ 50 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน


6.จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 แห่ง

- ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน บ้านหลุบ - ลำชี ในพื้นที่ อ.กมลาไสย ช่วง กม.ที่ 23+200 – 27+500 ระดับน้ำ 80 – 85 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยงท้องถิ่นแทน


7. จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง

- ทางหลวงหมายเลข 3501 ตอน อ่างทอง – บางหลวงโดด ในพื้นที่ อ.ป่าโมก ช่วง กม.ที่ 9+900 – 11+000 ระดับน้ำนอกคันกั้นดิน 80 ซม. น้ำท่วมผิวจราจร 10 ซม. คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 20 พฤศจิกายน 2565


8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 แห่ง

- ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล ในพื้นที่ อ.บางบาล ช่วง กม.ที่ 13+500 – 15+950 ระดับน้ำ 50 ซม. ให้ใช้ทางเลี่ยง เลี้ยวซ้ายเข้าวัดบ้านขวางออกทางหลวงชนบท 4038 คาดว่าการจราจรจะผ่านได้ 1 พฤศจิกายน 2565


9.จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง

- ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน แยกวัดสนามไชย - วัดกระดังงา ในพื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 33+022 – 35+100 ระดับน้ำ 90 ซม. (ทางโค้งด้านใน) การจราจรไม่สามารถผ่านได้ ให้ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงชนบท สห.3030 คาดว่าการจราจรผ่านได้ 30 ตุลาคม 2565


10.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง

- ทางหลวงหมายเลข 4029 ตอน กะทู้ – ป่าตอง ในพื้นที่ อ.กะทู้ ช่วง กม.ที่ 0+000 – 0+005 พื้นผิวจราจรเกิดการสไลด์ตัว ให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.4025, 4028 และ 4030 การจราจรคาดว่าสัญจรผ่านได้ภายใน 7 วัน


ทั้งนี้ ในส่วนของป้ายทะเบียนรถที่สูญหายจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา สามาถติดต่อสอบถามได้ที่ หมวดทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่ หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง