TNN online วอนนายจ้างเห็นใจ ! บ้านน้ำท่วมหยุดงานไม่นับเป็นวันลา

TNN ONLINE

สังคม

วอนนายจ้างเห็นใจ ! บ้านน้ำท่วมหยุดงานไม่นับเป็นวันลา

วอนนายจ้างเห็นใจ ! บ้านน้ำท่วมหยุดงานไม่นับเป็นวันลา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวอนนายจ้างช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากน้ำท่วมหยุดงานไม่ถือเป็นลา หรือความผิดต่อข้อบังคับการทำงาน แนะจัดทำแผนฉุกเฉินรับมือวิกฤต

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ที่เกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกรรโชกแรง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ 


ซึ่งนายสุชาติ  ชมกลิ่น  รมว.แรงงาน ได้แสดงความห่วงใยต่อลูกจ้าง นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติเมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา  


โดยขอความร่วมมือให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามประกาศ อาทิ 1.กรณีที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเป็นเหตุให้เดินทางไปทำงานไม่ได้ หรือมาทำงานสาย ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงาน โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้าง 


2.ขอให้นายจ้างจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญและแก้ไขสถานการณ์ บรรเทาความเดือดร้อนและความสูญเสีย 3.ขอให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักร อาคารสถานที่ ในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภยันตราย เป็นต้น


สำหรับ ประกาศดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤตด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน พร้อมทั้งนำมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการเพื่อรับมือกับปัญหาอุทกภัย 3 ระยะ มาใช้ เพื่อให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ คลี่คลายและผ่านพ้นไปด้วยดี 


ทั้งนี้ ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ที่ประสบภัย เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546


ที่มา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ภาพประกอบ คมนาคม 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง