TNN online ตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ออนไลน์ที่นี่ ทำง่าย 4 ขั้นตอน!

TNN ONLINE

สังคม

ตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ออนไลน์ที่นี่ ทำง่าย 4 ขั้นตอน!

ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ที่นี่ ทำง่าย 4 ขั้นตอน!

เช็กที่นี่ ตรวจสอบสถานะ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ทำง่ายๆ 4 ขั้นตอน

ความคืบหน้า หลังจากกระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th 


ทั้งนี้ ยังสามารถลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเมืองพัทยา สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาธนาคารออมสิน และสาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ที่นี่ ทำง่าย 4 ขั้นตอน! ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 


ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 

-เข้าเว็บไซต์  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th (หากไม่สะดวกตรวจสอบผ่านออนไลน์ สามารถติดต่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ หน่วยงานรับลงทะเบียน)

-เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

-กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด

-เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"


ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”  ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดย กระทรวงการคลัง จะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง 

หากผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์”  เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง  

กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกดปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน” 

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวสามารถ ให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้วันประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบในแต่รอบ

รอบที่ 1

-ลงทะเบียนวันที่ 5 กันยายน – 8 กันยายน 65

-ประกาศผลวันที่ 16 กันยายน 65

รอบที่ 2

-ลงทะเบียนวันที่ 9 กันยายน – 15 กันยายน 65        

-ประกาศผลวันที่ 23 กันยายน 65

รอบที่ 3

-ลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน – 22 กันยายน 65      

-ประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 65

รอบที่ 4

-ลงทะเบียนวันที่ 23 กันยายน – 29 กันยายน 65      

-ประกาศผลวันที่ 7 ตุลาคม 65

รอบที่ 5

-ลงทะเบียนวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 65

-ประกาศผลวันที่ 14 ตุลาคม 65

รอบที่ 6

-ลงทะเบียนวันที่ 7 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 65   

-ประกาศผลวันที่ 21 ตุลาคม 65

รอบที่ 7

-ลงทะเบียนวันที่ 14 ตุลาคม – 19 ตุลาคม 65 

-ประกาศผลวันที่ 28 ตุลาคม 65


ทั้งนี้ หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนไม่ แล้วพบสถานะ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน / ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

สำหรับผู้ลงทะเบียน ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ที่ไม่ครอบครัว (โสด) สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

รอบสำหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น

รอบที่ 8

ช่วงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565 จะประกาศผลการลงทะเบียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 65

ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง