TNN online ด่วน! ศาลปกครองสั่ง กทม.จ่าย 1.2 หมื่นล้าน ค่าจ้าง BTS เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

TNN ONLINE

สังคม

ด่วน! ศาลปกครองสั่ง กทม.จ่าย 1.2 หมื่นล้าน ค่าจ้าง BTS เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ด่วน! ศาลปกครองสั่ง กทม.จ่าย 1.2 หมื่นล้าน ค่าจ้าง BTS เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ด่วน! ศาลปกครองสั่ง กทม.จ่าย 1.2 หมื่นล้าน ค่าจ้าง BTS เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ภายใน 180 วัน

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนี้ค้างชำระตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย


หนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 1 จำนวน 2,348,659,232.74 บาท พร้อมดอกเบี้ย ของต้นเงินจำนวน 2,199,091,830.27 บาท และหนี้ค่าจ้างเดินรถและ ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 จำนวน 9,406,418,719.36 บาท พร้อมดอกเบี้ย ของต้นเงินจำนวน 8,786,765,195.47 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

ภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง