TNN online ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

TNN ONLINE

สังคม

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

เริ่มแล้ววันนี้ สำหรับการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565 เพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง โดยรัฐบาลย้ำว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการฯรายเดิมจะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ผ่าน welfare.mof.go.th

กระทรวงการคลังพร้อมเปิดลงทะเบียน โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน 


โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก (5 ก.ย.) ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เปิดรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และ 7 หน่วยงานที่เปิดรับลงทะเบียน จากนั้นเดือนกันยายน 2565 ประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง ซึ่งจะประกาศทุกวันศุกร์ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน


เดือนมกราคม2566 ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ หากไม่ผ่านให้ยื่นอุทธรณ์ผลได้  ก่อนที่เดือนมกราคม 2566 ยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ โดยยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. จากนั้นกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน


สำหรับช่องทางการลงทะเบียน จะลงผ่านเว็บไซต์และ หน่วยที่รับลงทะเบียน ในกรณีที่สมัครผ่านหน่วยรับลงทะเบียนจะมีทั้งสิ้น7 หน่วยงาน ได้แก่


1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2. ธนาคารออมสิน

3. ธนาคารกรุงไทย

4. สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ

5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ

6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา


รวมถึงการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ที่สามารถลงทะเบียนได้ ได้แก่ เว็บไซต์  https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th // หรือ  เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
สำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน 

1 ต้องมีสัญชาติไทย

2 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์

3ไม่เป็นภิกษุ สามเณร / ไม่เป็นผู้ต้องขัง-กักกัน /ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ/ ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หน่วยงานของรัฐ / ไม่เป็นผู้รับบำเหน็จรับบำนาญ และไม่เป็นข้าราชการการเมือง

4. มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ถ้าเป็นครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยนต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

5.ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ //กรณีบุคคล:ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท //กรณี ครอบครัว : ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท

6.ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์โดยวงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท // วงเงินกู้ซื้อรถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

7.ไม่มีบัตรเครดิต

8.ไม่มีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิแต่ต้องไม่เกินเกณฑ์และเงื่อนไข

        


สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น ซื้อสินค้า / ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ / ส่วนลดแก๊สหุงต้ม / เงินช่วยค่าไฟฟ้า


เงินช่วยค่าน้ำประปา / เงินช่วยเหลือพิเศษผู้พิการ 200 บาท ต่อเดือน / ส่วนลดก๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า และ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้
ขณะที่  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   ระบุด้วยความก้าวหน้าของระบบราชการไทย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ ส่งผลให้การย้ายสิทธิหน่วยรักษาบริการไม่ต้องระยะเวลา 15 วัน เหมือนในอดีต โดยรัฐบาลต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือสิทธิบัตรทองได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น สำหรับช่องทางลงทะเบียนย้ายสิทธิบัตรทองมี 2 ช่องทาง ดังนี้ 1.แอพพลิเคชั่นของ สปสช. ดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส 2.ไลน์ของ สปสช.เพิ่มเพื่อนด้วยไอดี พิมพ์คำว่า “@nhso” หรือสอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ประชาชนมั่นใจเวลาเจ็บป่วย มีหน่วยรักษาพยาบาลคอยดูแล และสามารถเข้ารับบริการฟรีตามนโยบายของรัฐบาล
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-   ดาวน์โหลดที่นี่! หนังสือมอบอำนาจ-เอกสาร "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"

-   สรุปม้วนเดียวจบ! คำถามยอดฮิต "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รวมให้แล้ว ทุกข้อสงสัย?

-   ตรวจสอบสถานะที่นี่ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้สิทธิหรือไม่?

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง