TNN online แต่งตั้ง "พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์" เป็น "ผบ.ตร.คนที่ 13"

TNN ONLINE

สังคม

แต่งตั้ง "พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์" เป็น "ผบ.ตร.คนที่ 13"

แต่งตั้ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร.คนที่ 13

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช.มีมติแต่งตั้งให้ "บิ๊กเด่น" หรือ "พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์" เป็น “ผบ.ตร.คนที่ 13”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช.มีมติแต่งตั้งให้ "บิ๊กเด่น" หรือ "พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์" เป็น “ผบ.ตร.คนที่ 13”

วันนี้ (29 ส.ค.65) เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช.

โดยมีวาระสำคัญคือ เลือกผู้มาทำหน้าที่ "ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ" หรือ "ผบ.ตร." แทนที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน ที่จะถึงนี้ โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ "บิ๊กเด่น" หรือ "พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์" เป็น "ผบ.ตร.คนที่ 13" โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ 6-0


อ่านข่าว : ส่องโปรไฟล์ "บิ๊กเด่น" พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.คนใหม่


แต่งตั้ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร.คนที่ 13

สำหรับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ชื่อเล่น “เด่น” เกิดเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2506 จบมัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รุ่นที่ 9, ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 38,

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22, ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์จาก City University สหรัฐอเมริกา, หลักสูตร Pacific Training Initiative (PTI) ของ F.B.I, หลักสูตร การควบคุมฝูงชน ของ Tacoma Police Department สหรัฐอเมริกา

แต่งตั้ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร.คนที่ 13

แต่งตั้ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร.คนที่ 13

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.จร.) ขับเคลื่อนแผนงานและนโยบายด้านงานจราจรในภาพรวม ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลใบสั่ง (PTM) 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลประวัติการทำผิดกฎจราจรในภาพรวมและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกในการใช้มาตรการตัดคะแนน พัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ทันที 

รวมทั้ง เสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดรับกับหลักสากลและมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา การเพิ่มโทษข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายและสัญญาณจราจร แก้ไขการกำหนดอัตราความเร็วการขับรถให้เหมาะสม

แต่งตั้ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร.คนที่ 13

นอกจากนี้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้ขับเคลื่อนการจัดทำระบบรับแจ้งความออนไลน์สำหรับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่าน www.thaipoliceonline.com 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งความและติดตามความคืบหน้าของคดี แก้ปัญหาประชาชนที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์.


ภาพจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวแนะนำ