TNN online ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2565 มีวันไหนบ้าง

TNN ONLINE

สังคม

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2565 มีวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2565 มีวันไหนบ้าง

"ปฏิทินวันพระ" เดือนกันยายน 2565 วันสำคัญทางศาสนา ตรงกับวันไหน วันที่เท่าไรบ้าง สายบุญไม่ควรพลาด ตามไปเช็กได้เลย...

"ปฏิทินวันพระ" เดือนกันยายน 2565 วันสำคัญทางศาสนา ตรงกับวันไหน วันที่เท่าไรบ้าง สายบุญไม่ควรพลาด ตามไปเช็กได้เลย...

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2565 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2565 ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2565 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีขาล

"วันพระ" วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" ได้แก่ วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม)

โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ มีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

นอกจากนี้ วันก่อนวันพระหนึ่งวัน เรียกว่า "วันโกน" เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำปกติ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้.


ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง