TNN วันนี้วันอะไร 18 สิงหาคม ตรงกับ "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

TNN

สังคม

วันนี้วันอะไร 18 สิงหาคม ตรงกับ "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

วันนี้วันอะไร 18 สิงหาคม ตรงกับ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ของประเทศไทย ซึ่งถูกกำหนดจากวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อปีพ.ศ. 2411

วันนี้วันอะไร 18 สิงหาคม ตรงกับ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

ย้อนกลับไปในวันนี้เมื่อ 155 ปีที่แล้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 4 ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไว้ 2 ปี โดยจะเห็นหมดดวงที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

และแล้วเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริง จนทำให้ในเวลาต่อมา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  นั่นเอง

ข้อมูลจาก : Wikipedia

ภาพจาก : AFP


ข่าวแนะนำ