TNN online เปิดข้อยกเว้น "นั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย" บังคับรถประเภทใดบ้าง เช็กที่นี่?

TNN ONLINE

สังคม

เปิดข้อยกเว้น "นั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย" บังคับรถประเภทใดบ้าง เช็กที่นี่?

เปิดข้อยกเว้น นั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัย บังคับรถประเภทใดบ้าง เช็กที่นี่?

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยืนยัน ผู้โดยสารนั่งเบาะหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคน ตามกฎหมายจราจรใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ 5 กันยายนนี้

พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดูแลงานจราจร เปิดเผยถึง ความคืบหน้ากฎหมายจราจร ที่จะบังคับใช้วันที่ 5 กันยายน กรณีคนนั่งเบาะหลัง ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ว่า พระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ใหม่ ฉบับใหม่ มีผล 5 กันยายน เรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัย บังคับเฉพาะะรถที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยผู้โดยสารทั้งแถวตอนหน้า (ผู้ขับขี่) - แถวตอนหลัง(ผู้โดยสาร) ทุกที่นั่งต้องรัดเข็มขัดนิรภัยกรณีรถยนต์เก่าไม่มีเข็มขัดนิรภัย มีข้อยกเว้น คือ รถยนต์ที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2531 ที่ไม่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ หากจดทะเบียนก่อนวันดังกล่าว ไม่ถือมีความผิด รวมถึงรถกระบะที่มีการจดทะเบียนก่อนปี 2537 จะยังไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนรถกระบะที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัย ก็ต้องมีข้อกำหนดพิจารณาอีกขั้นตอนหนึ่ง ทั้งนี้ นโยบายกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องว่ากล่าวตักเตือนไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนรับทราบ ก่อนบังคับใช้กฎหมายต่อไป


ส่วนของที่นั่งสำหรับเด็ก ที่มีผลในวันที่ 5 กันยายน นั้น ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีการประกาศประเภทคาร์ซีทที่นั่งสำหรับเด็ก 3 ประเภทก่อน คือ ที่นั่งสำหรับเด็ก ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก และที่นั่งเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายสำหรับเด็ก ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมาย ซึ่งหากมีการพิจารณาได้ทันก็สามารถดำเนินการใช้ได้ภายในวันครบกำหนดที่กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ แต่ถ้าไม่ทันก็สามารถยืดหยุ่นได้ภายใน 90 วัน และจะประกาศบังคับใช้ได้ทันที


ทั้งนี้ ความเข้มงวด เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะยังคงว่ากล่าวตักเตือนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ไม่เน้นจับกุม แต่อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นรายๆ ไป

ภาพ TNNONLINE  

ข่าวแนะนำ