TNN online วันนี้วันอะไร ก่อตั้งกรมไปรษณีย์ตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร ก่อตั้งกรมไปรษณีย์ตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม

วันนี้วันอะไร ก่อตั้งกรมไปรษณีย์ตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม

ย้อนกลับไปในวันที่ 4 สิงหาคม ปี 2426 รัชกาลที่ 5 ทรงมีรับสั่งโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมไปรษณีย์ขึ้นครั้งแรก โดยที่ทำที่ทำไปรษณีย์การแห่งแรกนั้นตั้งอยู่ ณ ตึกใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองโอ่งอ่าง

วันนี้วันอะไร ก่อตั้งกรมไปรษณีย์ตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม

จุดกำเนิดของกิจการไปรษณีย์ไทยเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ได้รับการถวายคำแนะนำจากหมื่นเสมอใจราช หัวหมื่นมหาดเล็กเวรสิทธิ์ ให้มีการเปิดบริการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศไทย 

โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริเห็นชอบด้วย จึงได้มีการแต่งตั้งให้ ผู้ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือพิมพ์รายวัน นั่นก็คือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์

หลังจากนั้นได้มีการประกาศทดลองเปิดรับฝาก ส่งจดหมายหรือหนังสือ ในเขตพระนครและธนบุรีขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 โดยมีที่ทำการที่แรกเรียกกันว่า "ไปรษณียาคาร"

ข้อมูลจาก : Wikipedia

ภาพจาก : Deutsche Gesellschaft für Post- und Telekommunikationsgeschichte e.V

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง