TNN online "รถเมล์ สาย 8" แฮปปี้แลนด์-สะพานพุทธ ยังวิ่งต่อ ก่อนเปลี่ยนเจ้าใหม่เป็นรถ EV ส.ค.นี้

TNN ONLINE

สังคม

"รถเมล์ สาย 8" แฮปปี้แลนด์-สะพานพุทธ ยังวิ่งต่อ ก่อนเปลี่ยนเจ้าใหม่เป็นรถ EV ส.ค.นี้

รถเมล์ สาย 8 แฮปปี้แลนด์-สะพานพุทธ ยังวิ่งต่อ ก่อนเปลี่ยนเจ้าใหม่เป็นรถ EV ส.ค.นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยืนยัน "รถเมล์สาย 8" ยังมีรถวิ่งให้บริการประชาชน ก่อนเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตเดินรถในเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะใช้รถพลังงานไฟฟ้า หรือ รถ EV

จากกรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และกรมการขนส่งทางบก ออกแผนการปฏิรูปรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 77 เส้นทาง ส่งผลให้ "รถเมล์สาย 8" เส้นทางแฮปปี้แลนด์–สะพานพุทธ เตรียมยุติการดำเนินกิจการเนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติในเส้นทางสัมปทานเดินรถ และต้องยุติการให้บริการนั้น 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับเส้นทางเดินรถของสาย 8 เดิม มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตเดินรถในเส้นทางนี้ คือ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ซึ่งจะจัดหารถโดยสารมาให้บริการทดแทนในเส้นทางสาย 8 

โดยจะเรียกชื่อสายใหม่ว่า "สาย 2-38" ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่จะใช้รถโดยสารไฟฟ้า (อีวี) ในการให้บริการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งผู้ประกอบการรายเดิมยังเดินรถต่อได้ ระหว่างที่รอรายใหม่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารในการเดินทาง

สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับใบอนุญาตฯ จำนวน 77 เส้นทางนั้น ทางผู้ประกอบการได้เสนอใช้รถพลังงานไฟฟ้า พร้อมด้วยนำระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการควบคุมการเดินรถ

ดยมีเงื่อนไขจำนวนรถจำนวน 19-54 คัน ขั้นต่ำ 80 เที่ยว ซึ่งในระหว่างที่รอผู้ประกอบการฯ รายใหม่เข้าจัดการเดินรถนั้น ยืนยันว่า ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ ขสมก. จะยังคงจัดการเดินรถต่อไปได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ด้าน นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เผยว่า ตามที่ได้มีการเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเดินรถในเส้นทางดังกล่าวไปเมื่อปี 64 

เพื่อให้เป็นไปตามโครงการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ระบุว่า 1 เส้นทางต้องมีผู้ประกอบการรายเดียวนั้น ปัจจุบัน ขสมก. ยังให้บริการเดินรถโดยสารปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย 8 เส้นทางเคหะชุมชนร่มเกล้า-สะพานพระพุทธยอดฟ้าปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารไปจนกว่าผู้ประกอบการเดินรถรายใหม่จะสามารถนำรถใหม่มาบรรจุในเส้นทางให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ขบ. กำหนด.


ภาพจาก ทีมข่าว TNN ช่อง 16

ข่าวแนะนำ