TNN online "ขนส่ง"ย้ำมอเตอร์ไซค์ป้ายดำห้ามรับผู้โดยสารต้องเปลี่ยนเป็นป้ายสาธารณะ

TNN ONLINE

สังคม

"ขนส่ง"ย้ำมอเตอร์ไซค์ป้ายดำห้ามรับผู้โดยสารต้องเปลี่ยนเป็นป้ายสาธารณะ

ขนส่งย้ำมอเตอร์ไซค์ป้ายดำห้ามรับผู้โดยสารต้องเปลี่ยนเป็นป้ายสาธารณะ

“ ขนส่ง” ยันมอเตอร์ไซค์ป้ายดำ ห้ามวิ่งรับส่งผู้โดยสารต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะไม่เช่นนั้นถือว่าผิดกฏหมาย ย้ำไรเดอร์แกร็บไบค์สามารถรับส่งอาหาร-สิ่งของได้ตามปกติ

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ระบุว่า  ได้รับทราบการประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการแกร็บไบค์ หรือ GrabBike (win) ของบริษัท แกร็บ ประเทศไทย โดยยืนยันว่าจะนำรถจักรยานยนต์ (จยย.) ส่วนบุคคลออกจากระบบ โดยระบุว่าจะยุติการให้บริการในอีก 30 วันข้างหน้า นับจากวันที่ 16 มิ.ย.-15 ก.ค.65 ตามคำสั่งของ ขบ. ทำให้เกิดความสับสนและกังวลในกลุ่มผู้ให้บริการที่เข้าร่วมกับบริษัทฯ รวมถึงประชาชนบางส่วนที่เป็นผู้ใช้บริการเดินทางรูปแบบดังกล่าวเป็นอย่างมากนั้น
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการแอพพลิเคชันต้องขึ้นทะเบียนกับ ขบ. เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัย และเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน 
ซึ่งหลังจากประกาศเปิดรับคำขอตั้งแต่ 1 ต.ค.64 มีแอพฯ ที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 2 ราย ได้แก่ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service) และ บอนกุ (Bonku) แต่สำหรับแกร็บ (Grab) พบว่า มีการให้บริการเรียกรถ จยย. ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มาใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฐานใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนแล้ว ยังมีการคิดอัตราค่าโดยสารและค่าบริการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ขบ. จึงไม่สามารถรับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในลักษณะที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผ่อนผัน และขอความร่วมมือแกร็บให้ปรับปรุงรูปแบบให้บริการ เพื่อนำไปสู่การยกเลิกการให้บริการรถจ จยย. ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) 
ขนส่งย้ำมอเตอร์ไซค์ป้ายดำห้ามรับผู้โดยสารต้องเปลี่ยนเป็นป้ายสาธารณะ
โดยให้เปลี่ยนไปเป็นการให้บริการรับส่งอาหารหรือสิ่งของแทน และใช้รถ จยย. สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ในระบบมาให้บริการรับส่งคนโดยสารผ่านแอพฯ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างแกร็บ และผู้ขับรถ จยย. สาธารณะ แต่บริษัทฯ ยังคงไม่ดำเนินการแต่อย่างใด ขบ. จึงต้องแจ้งให้นำการให้บริการที่นำไปสู่การฝ่าฝืนกฎหมายออกจากแอพฯ อย่างไรก็ตามไรเดอร์ยังคงสามารถให้บริการส่งอาหารหรือสิ่งของได้ (Food Delivery และ Express) เนื่องจากการใช้รถ จยย. ส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าวมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมี จยย. สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครฯ กว่า 78,000 คัน ในกว่า 5,300 วิน ที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งจดทะเบียนเป็นรถ จยย. สาธารณะอย่างถูกต้อง ผู้ขับขี่รถ จยย. ต้องสวมเสื้อวิน มีบัตรติดเสื้อ โดยข้อมูลตัวคน บัตร และรถ ต้องถูกต้องตรงกัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
สำหรับผู้ขับขี่รถ จยย. ส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศยุติการให้บริการของบริษัทฯ ดังกล่าว คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานครได้เปิดให้ยื่นขอจัดตั้งวินใหม่หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับรถ จยย. สาธารณะ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการรถ จยย. สาธารณะของประชาชน ซึ่งมีการเปิดให้ยื่นครั้งแรกในช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่งของกรุงเทพมหานคร และจะเปิดเพิ่มเติมในทุกๆ ไตรมาส
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี ขบ. และมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร (กทม.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) ร่วมเป็นคณะกรรมการ จะร่วมกับ แกร็บ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้การนำรถ จยย. มาให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอพฯ เป็นไปอย่างถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะภายใต้การกำกับควบคุมดูแลจากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบของกฎหมายต่อไป


ที่มา กรมการขนส่งทางบก 

ภาพประกอบ  TNN Online , พีอาร์แกร๊บ,

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง