TNN online วันนี้วันอะไร วันแห่งการอ่านญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันแห่งการอ่านญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน

วันนี้วันอะไร วันแห่งการอ่านญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน

“วันแห่งการอ่านญี่ปุ่น” ตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน

รู้หรือไม่ วันที่ 19 มิถุนายนเป็น “วันแห่งการอ่านญี่ปุ่น” ซึ่งก่อตั้งโดยสมาคมวัฒนธรรมการอ่านญี่ปุ่น โดยเป็นการเล่นสำนวนคำของภาษาญี่ปุ่นคือ ろう(6)ど(十)く(9) = Roudoku แปลว่า การอ่าน การท่องจำ การบรรยาย และยังจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน


ประโยชน์ของการอ่านคืออะไร

1. กระตุ้นการทำงานของสมอง - การอ่านหนังสือเป็นการออกกำลังกายสมองได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อเราอ่านหนังสือสมองของเราจะคิด วิเคราะห์ และจดจำ เป็นการกระตุ้นและพัฒนาการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดี ป้องกันและช่วยชะลอการเสื่อมของสมองช่วยให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์

2. เพิ่มความสุข และลดความเครียด - การอ่านหนังสือสามารถช่วยให้ความเคลียดลดลง มีความสุขไปกับเนื้อหาของหนังสือจึงทำให้ความเคลียดลดลง 

3. ช่วยเพิ่มคำศัพท์ - หนังสือที่เราอ่านจะมีคำศัพท์อยู่มากมาย และคำศัพท์เหล่านั้นหลายคำจะถูกเก็บเข้าคลังสมองของเรา เมื่อถึงเวลาสามารถนำคำเหล่านี้มาใช้ได้แตกต่างกัน 

4. ช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวได้ดีขึ้น - สามารถสัมผัสและรู้สึกไปเรื่องราวในหนังสือหรือนิยายที่คุณอ่าน และเมื่อคุณวางหนังสือลงความรู้สึกเหล่านั้นยังคงอยู่กับคุณ เมื่อคุณพบเห็นสิ่งที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับเรื่องราวที่อ่านมา คุณจะมีความรู้สึกเชื่อมโยงไปกับสิ่งเหล่านั้นได้มากขึ้น 

5. ช่วยให้คุณเข้าใจผู้อื่น

เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นผ่านการอ่าน นอกจากนี้ ยังมีหนังสือแนวถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด หรือหนังสือแนว How To ให้เราศึกษาและเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

6. บรรลุเป้าหมาย

ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ หรือบรรลุเป้าหมายของตัวเอง หลายคนเป็นผู้ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ การอ่านช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ไม่รู้และนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนบรรลุเป้าหมาย

7. ทำให้สงบ มีสมาธิ

การอ่านหนังสือจะช่วยพาคุณออกจากความวุ่นวายทั้งจากความคิดของตัวเองและสภาพแวดล้อมรอบตัว ช่วยให้จิตใจของคุณสงบ เป็นการฝึกสมาธิรูปแบบหนึ่ง 

8. ช่วยผ่อนคลาย สร้างความบันเทิง

การอ่านทำให้มีความสุขได้ เพราะการอ่านคือจินตนาการส่วนตัวของแต่ละคน ถึงแม้จะมองไม่เห็น หรือจับต้องไม่ได้แต่รู้สึกได้


ที่มาข้อมูล : marumura และ jamsai

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง