TNN online คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ เสนอ "นาค" เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน

TNN ONLINE

สังคม

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ เสนอ "นาค" เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน

คกก.วัฒนธรรมแห่งชาติ เสนอ นาค เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ไฟเขียว เสนอ "นาค" เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน เตรียมประสานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรให้เขียนภาพต้นแบบ เพื่อให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

วันนี้ (12 มิ.ย.65) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม รายงานที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) มีมติเห็นชอบเสนอให้ “นาค” เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน เนื่องจาก “นาค” มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานและเกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

แม้ประเทศไทยจะรับวัฒนธรรมเรื่อง“นาค” มาจากประเทศอินเดีย แต่ไทยได้นำมาปรับ สร้างสรรค์และต่อยอดโดยสื่อออกมาผ่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงงานวรรณกรรม ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

อีกทั้งปัจจุบันมีการนำเรื่อง “นาค” ไปต่อยอด Soft Power ความเป็นไทย เช่น ละคร ภาพยนตร์โดยมีการเผยแพร่ไปสู่สังคมโลก 

ทั้งนี้ ผู้แทนคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ประสานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรให้เขียนภาพต้นแบบ “นาค” เพื่อให้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติและคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี.


ข้อมูลจาก รัชดา ธนาดิเรก

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง