TNN online PDPA ผลักดันเอกชนตื่นตัวขานรับกฎหมาย-ปรับระบบเข้าถึงข้อมูล

TNN ONLINE

สังคม

PDPA ผลักดันเอกชนตื่นตัวขานรับกฎหมาย-ปรับระบบเข้าถึงข้อมูล

PDPA ผลักดันเอกชนตื่นตัวขานรับกฎหมาย-ปรับระบบเข้าถึงข้อมูล

ภาคเอกชน ขานรับเทรนด์ ‘ดาต้าซิเคียวริตี้’ เพิ่มความเป็นส่วนตัวเสริมความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA รับเป็นเรื่องใหม่ที่ภาครัฐฯให้เวลาผู้ประกอบการและผู้บริโภคปรับตัวอีก 1 ปี

วันนี้( 7 มิ.ย.65) ตามที่  พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีบทบาทในการคุ้มครองและให้สิทธิที่เราควรมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเราเองได้ รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม ซึ่งล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ที่จะต้องปฏิบัติตาม  หากผู้ใดหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามย่อมมีบทลงโทษตามกฎหมายตามมา ซึ่งบทลงโทษของ PDPA สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น มีทั้งโทษทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครองด้วย โดยนับว่าเป็นกฎหมายที่ทุกคนควรทราบและตระหนักรู้ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือจะเป็นพนักงานที่ทำงานภายในองค์กรเองก็ตาม   ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงได้รับผลกระทบพอสมควรกับการประกาศใช้ PDPA เพื่อเพิ่มมาตรฐานนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยและนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยิมยอนที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้ และที่สำคัญต้องสอดคล้องต่อ PDPA ด้วย 


ล่าสุดบรรดาหน่วยงานภาคเอกชนก็ตื่นตัวเพื่อรับกับกฎหมายดังกล่าว   โดย นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางธุรกิจ เปรียบเสมือนทรัพยากรพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร และเป็นหนึ่งในกลไกช่วยกำหนดทิศทาง รวมทั้งขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค ในขณะที่ปัจจุบัน ทุกองค์กรธุรกิจต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 และเพิ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่รวมถึงนโยบายการดูแลเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในองค์กรมาตลอด โดยบริษัทฯ ได้ปรับขั้นตอนการทำงาน เปลี่ยนระบบเอกสารให้มีการกลั่นกรองและการทบทวนสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลูกค้าของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 "นอกจากการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการทำงานแล้ว การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใหม่ ๆ อย่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคนให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ที่เพิ่งบังคับใช้ในประเทศ นับเป็นเรื่องที่ TK ให้ความสำคัญที่สุด เพราะการมีระบบที่ดีบวกกับพนักงานที่เข้าใจระบบและวิธีการทำงาน จะช่วยให้ทั้งองค์กรสามารถปรับเปลี่ยนไปได้พร้อม ๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาฝึกอบรมพนักงานทุกคนรวม 1,350 คน จาก 75 สาขา 57 จังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบการอบรมในห้องเรียนและการเข้าอบรมผ่านทางออนไลน์” นางสาวปฐมา กล่าว


 ด้านนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวว่า นอกจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว TK ยังเพิ่มการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อเป็นการขานรับเทรนด์ ‘ดาต้าซิเคียวริตี้’ ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจ พร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนกับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังเน้นการคุมเข้มการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลภายในองค์กรตามขอบเขตของกฎหมายและความยินยอมที่ถูกกำหนด


 “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เป็นเรื่องใหม่ที่ภาครัฐฯ ยังให้เวลาผู้ประกอบการและผู้บริโภค ได้ปรับตัวกันอีก 1 ปี เนื่องจากบางเรื่องยังต้องทำความเข้าใจในการปฏิบัติ หรืออาจจะยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการนำไปใช้งาน อย่างไรก็ดี คาดว่าหลังจากการนำ พ.ร.บ. ดังกล่าวไปใช้งานตลอด 1 ปีจากนี้ ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคจะสามารถปรับตัวและปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน” นายประพล กล่าว ข้อมูลจาก :  บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)  

ภาพจาก : บริษัท แอบโซลูท พีอาร์ จำกัด  ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์  บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)   

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง