TNN online เปิดข้อมูลหลัง "ปลดล็อกกัญชา" กับ การเดินหน้าของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

TNN ONLINE

สังคม

เปิดข้อมูลหลัง "ปลดล็อกกัญชา" กับ การเดินหน้าของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เปิดข้อมูลหลัง ปลดล็อกกัญชา กับ การเดินหน้าของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

นับเวลาถอยหลัง ก่อนถึงวันที่ “กัญชา” จะถูกปลดล็อก เต็ม 100 เปอร์เซนต์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.65 นี้ ที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ต้นแบบแห่งเมืองสมุนไพร ทั้งการนวด การอบ การประคบ ผลิตภัณฑ์-เวชภัณฑ์ การแพทย์แผนไทย จะก้าวเดินหน้า อย่างไร


ภญ.ดร.สุภาภรณ์ หรือ หมอต้อม  ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้สัมภาษณ์  ว่า งานของทาง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เราเป็นงานที่ให้ความรู้  กับประชาชน   ให้ประชาชน  ใช้กัญชาในการ  ใช้กัญชาดูแลตนเองได้ เปิดข้อมูลหลัง ปลดล็อกกัญชา กับ การเดินหน้าของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาด และ เรื่องสงคราม เรายิ่งตระหนักว่า เราต้องมีความมั่งคงเรื่องยา  คือยาที่ประชาชนสามารถหยิบฉวยมาใช้ประโยชน์ได้เลย  โดยเฉพาะ กัญชาตอบโจทย์ โดยเฉพาะที่สำคัญ  ในอาการปวดเมื่อย นอนไม่หลับ ปวด ๆ เมื่อย ๆ  หากประชาชนพึ่งตนเองได้  เรียกว่า  คงเป็นการบรรเทาทุกข์ ให้ประชาชนระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะประชาชนอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล  ถึงแม้จะมาโรงพยาบาลจะไม่เสียค่าใช้จ่าย  แต่ ไม่รวมถึงค่าอาหาร ค่าเดินทาง   อันนี้ไม่รวมถึงผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ก็ยิ่งมีความจำเป็น    


การที่ปลดล็อกกัญชา ก็จะทำให้  ประชาชนมีสิทธิเข้าถึง สามารถจะปลูก – เข้าถึง  นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายๆ มิติ ทั้งในเรื่อง การใช้อาหาร ใช้เป็นยาทั้งยาคน- ยาสัตว์  ใช้เป็นเครื่องสำอาง  ก็จะทำให้ ประชาชนได้ฟื้นฟู  สิ่งที่มีอยู่ในสังคมไทย สังคมไทยใช้ประโยชน์จากกัญชา ตั้งแต่ ดอก    


ดอกก็มีสารเมา เป็นสิ่งนันทนาการ คล้ายเหล้า บุหรี่  เราเองไม่ได้ส่งเสริม  แต่ให้เห็นว่า  ในอดีตเราเคยมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับกัญชามายาวนาน  รู้ว่าจะใช้อย่างไร อะไรทำให้เมา อะไรทำให้ไม่เมา  อย่างกรณีดอกใช้สูบ  ไม่ใช้ทำกับข้าว แต่ จะใช้เล็กน้อยในแกงเขียวหวาน   เราใช้ใบ กิ่ง ก้าน  เป็นเครื่องปรุงรสในน้ำซุป ไม่ได้เสพจนเมากันทั้งเมือง


ในวันที่ 9 มิ.ย.65 นี้  จึงเป็นอะไรที่ประชาชนรอ แต่ไม่ได้รอกัญชา  เพื่อรอสูบ  รอเสพติด  แต่รอ   เพื่อในการได้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรตัวหนึ่ง  ทำอย่างไรให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสมุนไพร  กัญชา  ตัวนี้ได้อย่างถูกต้อง  อย่างมีความสามารถ  กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีความสามารถสร้างสารเคมีได้แรง ก็อาจจะส่งกระทบเหมือนกันหากใช้ไม่เป็น 


เราจะใช้เป็นเหมือนกับปู่ ย่า ตายาย ที่เคยอยู่กัน อีกทั้งร่องรอยของภูมิปัญญาดั้งเดิม  ข้อมูลความรู้ องค์ความรู้สมัยใหม่  เราก็จะทำหน้าที่ทำอย่างไรให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากกัญชา  อย่างปลอดภัย อย่างเหมาะสม  เตรียมการให้กัญชา  เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไว้รองรับสภาวะวิกฤติ อย่างเช่น ฟ้าทะลายใช้ฟ้าทะลายโจร   ที่นำมาใช้ช่วงวิกฤติโควิด -19  กัญชาจะเป็นสมุนไพรตัวหนึ่ง ต้องเตรียมพร้อมให้ประชาชนใช้ให้เป็น  


ขณะเดียวกัน  ก็จะต้องเตรียมเป็นตำรับกัญชา  ให้มีการใช้ ในส่วนต่าง ๆ   ใน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลเพื่อให้ กัญชา เป็นยาอันหนึ่งใช้ได้  ทั้งยาหมอแผนไทย  และ ยาหมอแผนปัจจุบัน รพ.เราเป็นเหมือน เป็นสถานที่  ที่จะเกิดภาคปฏิบัติของกัญชา  ใช้ได้จริงกับประชาชนได้จริง  ในการสร้างความเชื่อมั่นขึ้นเรื่อย ๆ    


ในส่วนทางมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เองต้องพัฒนาศักยภาพเราจะต้องแข่งขันกับตลาดโลก รากต้องหยั่งลึก มีฐานข้อมูล เราโชคดีที่ ประชาชนเคยมีการใช้มายาวนานอาจขาดช่วงไปบ้างแต่พอตามร่องรอยได้  นำกัญชามาใช้ในการแข่งขันกับในตลาดโลก พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์- บริการต่าง ๆ  ยอดชูโดดเด่นเป็นสง่าสู่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   ประชาชนนำมาปรุงอาหารอย่างปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจ


หลังจากการหลังชั่งน้ำหนักแล้ว   เราต้องผลักดันการใช้กัญชา   ต้องมีการปลูก -  ใช้ อย่างเสรี อย่างเข้าใจ เพราะว่า  ความกลัวที่จะเกิดนำไปใช้ทางที่ผิด หรือ ยาเสพติด  เฉกเช่น ปรากฏการณ์กระท่อม ไม่ใช่ว่าเปิดเสรีกระท่อม  และ  กระท่อมเต็มเมืองคนเสพติดทั้งเมืองเป็นต้น  กัญชา ก็เช่นกัน  เป็นพืชที่มีอยู่แล้วในบ้านเมือง  การที่ผู้คนปลูกกัญชาได้  ไม่ได้เป็นการสร้างความเชื่อผิด ๆ ไม่มีแรงจูงใจ  เห็นว่ากัญชาต้องเฝ้าระวังยาเสพติดเพื่อศึกษา ถ้าจะติดมีมุมที่เขา จะติดอยู่แล้ว     


ฉะนั้นหลัง 9 มิ.ย.65 นี้ จะเป็นมิติใหม่อีกอย่างหนึ่ง ที่เราเองสั่งสมความรู้ให้ ประเมินแล้วว่า  ระหว่างสิ่งจะได้จากกัญชาเสรี มันจะทลายกำแพงบางอย่าง  เช่น แต่ก่อนการขอปลูกยาก-นาน การลงทุนมหาศาล   ชาวบ้านได้ประโยชน์  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สามารถใช้ศักยภาพที่มีในการพัฒนา เราเองมีหน้าที่ให้ความรู้  สอน- ฝึกอบรม พัฒนาสู่ยา สู่การแข่งขัน เป็นหน้าที่ของทาง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้นำร่องสมุนไพรกัญชาให้เกิดขึ้น ” ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าว


เปิดข้อมูลหลัง ปลดล็อกกัญชา กับ การเดินหน้าของ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร


ภาพ ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง